Atenció al Client 900 649 028
energia verda espinacs

Espinacs: menjar i energia verda

Ho deia en Popeye i també la teva mare: els espinacs són bons. Ara que també ho diuen els científics i el medi ambient, igual te’ls comences a mirar d’una altra manera.

|
Emili Rousaud Socio fundador de factorenergia https://www.factorenergia.com/wp-content/uploads/2016/06/emiliresp.jpg

Fent servir la membrana d’una simple fulla d’espinac, els investigadors de l’Institut tecnològic Technion d’Israel han desenvolupat una cèl·lula capaç de produir electricitat e hidrogen a partir d’aigua. El descobriment va ser publicat el 23 d’agost a la revista Nature Communications.

La fotosíntesi elèctrica

La combinació de la cèl·lula artificial BFEQ – bio-foto-electro-química (BPEC, en anglès)- i les membranes de la planta dels espinacs, que absorbeixen la llum solar i la converteixen en un flux d’electrons, aplana el camí cap al desenvolupament de noves tecnologies que creïn combustibles nets a partir de fonts renovables com l’aigua i la llum solar.

La cèl·lula BPEC desenvolupada pels investigadors està basada en el procés natural de la fotosíntesi de les plantes, en que la llum condueix electrons que produeixen molècules energètiques químiques emmagatzemables, que són combustibles de totes les cèl·lules del món animal i de les plantes.

Energia verda amb extra de ferro

Per tal de produir corrent elèctrica, els investigadors van afegir al procés de fotosíntesi un component amb base fèrrica a la solució.  Aquest component converteix la membrana de les fulles en un circuit elèctric, permetent la creació de corrent elèctrica a la cèl·lula.

Aquesta corrent elèctrica també es pot utilitzar per formar hidrogen afegint-hi una petita cèl·lula fotovoltaica que absorbeixi l’excés de llum. Això fa possible la conversió d’energia solar a energia química que s’emmagatzema dins la cèl·lula artificial BPEC i, alhora, aquesta energia pugui convertir-se en calor i electricitat quan sigui necessari cremant l’hidrogen, igual que amb els combustibles ordinaris, però amb la diferència de que en aquest cas no s’emeten gasos sinó aigua; energia verda.

Es tracta d’un cicle tancat que comença en aigua i acaba en aigua, permetent la conversió i l’emmagatzematge d’energia solar en gas, que pot convertir-se en un substitut net i sostenible del combustible fòssil.

Articles que segur que t'interessaràn
Fons Next Generation: Un incentiu per l’autoconsum solar⚡ Autoconsum Fons Next Generation: Un incentiu per l’autoconsum solar És possible fer servir energia solar per a carregar el cotxe elèctric?⚡ Mobilitat elèctrica És possible fer servir energia solar per a carregar el cotxe elèctric? Energia solar: tot el que has de saber⚡ Autoconsum Energia solar: tot el que has de saber