Atenció al Client 900 649 028

Com estalviar energia per negocis

A factorenergia fem costat als petits comerços i negocis. Perquè pensem en positiu, t'assegurem un servei impecable mentre t'ajudem a estalviar amb la nostra tarifa elèctrica barata. Vols saber com?

Amb diagnòstics i auditories energètiques perquè estalviïs

  • Balanç energètic global d'equips i instal·lacions
  • Identificació de les àrees a optimitzar per estalviar energia, volum d'estalvi possible i mesures a aplicar
  • Anàlisi del cost-benefici de les oportunitats generals i financeres
  • Valoració de la instal·lació d'energies renovables o alternatives
  • Paràmetres òptims per contractar els subministraments energètics.
  • Determinació de la qualitat de subministrament: buits de tensió, harmònics, pampallugueigs, microtalls...

Amb informes de recomanacions i conclusions.

Processos i variables d'operació que estableixen relacions entre el funcionament i els consums.

Hàbits: avaluar els hàbits del personal amb l'ús de maquinària, ordinadors, climatització, etc., ajuda a estalviar de forma ràpida.

Valorar inversions en dispositius i altres actius per obtenir energia.

Estalvi

Auditoria

Servei

Anàlisi

Optimització