Atenció al Client 900 649 028

Reclamacions

En primera instancia, per presentar una reclamació s'haurà de dirigir al servei d´atenció al client de FACTOR ENERGIA. Concretament, pot dirigir la seva reclamació a la bústia de correu electrònic [email protected] (també vàlid per consultes o sol·licituds d'informació) o a [email protected]. Per qüestions sobre aspectes de facturació i/o lectures pot dirigir-se directament a la bústia [email protected] (per subministraments d'electricitat) o [email protected] (per subministraments de gas).

Per correu postal:

BARCELONA: Avinguda Diagonal número 612 entresòl 4ª – 08021 Barcelona

Telèfon (gratuït) de Atenció al Client:  900 649 028

Vies de solució de conflictes

Si no està d'acord amb la resolució de la reclamació per part de FACTOR ENERGIA o amb la solució proposada per aquesta, segons l'objecte i el contingut de la reclamació, li informem de les vies de reclamació o solució de conflictes que té al seu abast:

  • Per reclamacions o discrepàncies que es produeixin en relació amb el contracte de subministrament a tarifa, o d'accés a les xarxes, o amb les facturacions derivades d'aquests, podrà dirigir les seves reclamacions administratives a l'òrgan competent en matèria d'energia de la Comunitat Autònoma corresponent (article 98 de Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica).
  • Resolució Alternativa de Conflictes en matèria de Consum: per reclamacions en matèria de consum (en relació a subministraments en àmbit aliè a una activitat professional o empresarial) i que no siguin susceptibles de reclamació administrativa segons el que indica el paràgraf anterior, s'informa que FACTOR ENERGIA ofereix la possibilitat de solucionar la seva reclamació a través d'una entitat de resolució alternativa de litigis en matèria de consum, que compleix els requisits de la Directiva 2013/11 / UE del Parlament Europeu i de Consell, de 21 de maig de 2013 i en les disposicions nacionals de transposició. Concretament, FACTOR ENERGIA està adherida a el Sistema Arbitral de Consum de la Junta Nacional de Consum: https://www.consumo.gob.es/ca/consumo/sistemaArbitral/organos
  • I això sense perjudici de poder exercir les accions pertinents davant els òrgans jurisdiccionals competents.