Icono Atención al cliente Atenció al client: 900 649 028
·
Contractació:
900 850 000

Energia solar: tot el que has de saber

índex

Hem parlat en moltes altres ocasions de l’energia fotovoltaica, de com instal·lar plaques solars o de l’autoconsum en general. Però, exactament, què és l’energia solar? com funciona?

 

I, sobretot, per què és una de les millors opcions d’energies renovables? Ho repassem tot en el post d’avui.

Què és l’energía solar?

L’energia solar és una energia renovable obtinguda a partir de la radiació electromagnètica del Sol. Es tracta d’una energia renovable perquè s’obté d’una font natural i inesgotable, en aquest cas el Sol.

Qui va descobrir l’energia solar?

La història de l’energia solar es remunta a l’Antiga Grècia, quan els filòsofs com ara Aristòtil i Plató van escriure sobre l’energia solar. Es creu que el primer intent de captar l’energia solar va ser realitzat per l’enginyer i astrònom grec, Anaxàgores, en el segle V a. C. Anaxàgores va proposar que una lent de vidre enfocat sobre una superfície de fusta foc podria incendiar-la. Aquesta va ser la primera vegada en la història que es va usar l’energia solar per a produir calor.

 

Encara que Anaxàgores va ser el primer a proposar l’ús de l’energia solar, va ser el físic i astrònom britànic John Herschel en el segle XIX qui va fer el primer pas real per a convertir l’energia solar en una font d’energia pràctica. En 1839, Herschel va construir un sistema simple per a escalfar l’aigua usant l’energia solar.

 

En el segle XIX, el científic francès Auguste Mouchot i l’inventor estatunidenc Charles Fritts també van contribuir al desenvolupament de l’energia solar. Mouchot va desenvolupar un motor de vapor solar en 1866 per a produir energia mecànica. Charles Fritts va crear la primera cèl·lula fotovoltaica de la història en 1883. Aquestes dues contribucions van donar lloc al desenvolupament de la primera cel·la solar comercial en 1954, desenvolupada pel físic estatunidenc Daryl Chapin, l’enginyer californià Calvin Fuller i el químic estatunidenc Gerald Pearson.

 

Des de llavors, l’energia solar s’ha convertit en una cosa comuna en el món modern. L’energia solar s’usa per a produir electricitat per a ús domèstic, comercial i industrial, i s’ha convertit en una important font d’energia renovable i sostenible. Cada vegada més, les persones estan recorrent a l’energia solar per al seu ús, i encara que l’avanç ha estat lent, l’impacte ha estat significatiu.

Com es produeix l’energia solar?

L’energia solar es pot captar a través de cèl·lules fotoelèctriques (que conformen els panells fotovoltaics que tots coneixem), heliostatos o col·lectors solars, que posteriorment la transformen en energia solar tèrmica (a través de la temperatura) o energia solar fotovoltaica (a través de la llum). També pot aprofitar-se de manera passiva amb tècniques d’arquitectura bioclimàtica i sostenible, com veurem a continuació.

 

L’energia solar és una de les fonts d’energies renovables més fàcils de produir, especialment la solar fotovoltaica, la qual cosa està fent que s’estigui estenent el seu ús en les zones climàtiques amb més hores de sol. I Espanya no és una excepció, si bé encara tenim molt de marge de millora per a continuar transformant l’energia procedent de fonts no renovables (petroli o carbó) en provinent de fonts renovables.

Quins tipus d’energia solar existeixen?

Depenent de l’origen i processament de l’energia solar, podem dividir-la en diferents tipus:

Energia solar tèrmica

L’energia solar tèrmica aprofita l’energia del Sol per a produir calor, que posteriorment s’utilitza com a font d’energia tant a nivell domèstic com a nivell industrial, transformant-la en energia mecànica i a partir d’ella en electricitat.

 

En el cas de l’energia domèstica, estaríem parlant d’una instal·lació solar tèrmica de baixa temperatura, amb una instal·lació formada per col·lectors o captadors solars instal·lats en la teulada o en una part assolellada de l’edifici. Aquests capturen la radiació solar i la converteixen en calor, que es fa passar per un circuit de tubs metàl·lics i que genera suficient energia per a l’ús habitual en una llar: aigua calenta i calefacció.

 

Però l’energia solar tèrmica també es pot aprofitar a gran escala. Parlem de la planta termosolar o central tèrmica solar, grans extensions de terreny amb col·lectors d’energia solar d’alta temperatura. Aquestes instal·lacions operen a temperatures superiors a 500 °C: transformen l’energia tèrmica en energia elèctrica per a proveir a la xarxa elèctrica tradicional, podent abastir grans zones de territori. A més, les tecnologies actuals permeten emmagatzemar la calor d’una forma molt econòmica, podent transformar-la posteriorment en electricitat a mesura que es necessita, regulant així la producció.

Energia solar fotovoltaica

Al contrari que la solar tèrmica, l’energia solar fotovoltaica consisteix a obtenir directament l’electricitat a partir de la radiació solar. Això s’aconsegueix gràcies a la instal·lació de panells solars fotovoltaics.

 

Els panells solars fotovoltaics són la forma més comuna de produir energia solar fotovoltaica. Aquests panells estan composts de cel·les o cèl·lules solars fotovoltaiques, que poden ser de silici monocristalino o policristalino, en aquests es produeix l’anomenat efecte fotoelèctric, pel qual aquestes cel·les són capaces d’absorbir fotons (partícules lumíniques) i alliberar electrons, generant un corrent elèctric.

 

La generació d’aquesta electricitat no produeix cap tipus de residu contaminant, com els que es produeixen amb els combustibles fòssils. Això els fa ideals per a aquells que desitgen reduir la seva petjada de carboni.

 

Una de les principals raons per les quals l’energia solar fotovoltaica s’està tornant cada vegada més popular és per la seva fàcil instal·lació i la versatilitat d’aquests, aconseguint generar energia per a cobrir les necessitats energètiques d’una casa sencera en molts casos. Oferint un subministrament elèctric, propi, d’origen 100% renovable.

Igual que en el cas de la solar tèrmica, aquests panells o plaques solars poden instal·lar-se tant a nivell domèstic en edificis i cases, com en grans instal·lacions – les conegudes com a plantes fotovoltaiques.

Les plaques fotovoltaiques no produeixen calor, per la qual cosa aquesta energia no es pot emmagatzemar; no obstant això, els excedents d’aquesta energia fotovoltaica poden abocar-se a la xarxa de consum, la qual cosa es coneix com a “excedent fotovoltaic”. Gràcies a les plaques fotovoltaiques s’ha democratitzat enormement l’autoconsum d’energia, és a dir, que cada llar pugui produir la seva pròpia electricitat per al consum propi.

  Aconsegueix el teu estudi gratuït

  X

  Amb les nostres Plaques Solars + Bateria Virtual, redueix a 0€ el consum de la teva factura de la llum. No et quedis sense el teu estudi gratis!

  Energia solar passiva

  L’energia solar tèrmica i fotovoltaica utilitzen diferents tecnologies per a captar i processar l’energia del sol – és el que es coneix com a energia solar activa. Però també podem aprofitar aquesta energia de manera passiva, és a dir, sense necessitat de cap mecanisme que la reculli i la tracti.

   

  L’energia solar passiva s’aconsegueix principalment amb l’arquitectura bioclimàtica: un principi de disseny d’edificis on, amb l’ús de diferents materials i orientacions, s’aconsegueix utilitzar l’energia captada durant el dia per a mantenir l’edifici càlid durant la nit, o evitar la calor excessiva durant les hores de més sol.

   

  Les consideracions bàsiques d’un disseny solar passiu contemplen: la ubicació de finestres, l’aïllament tèrmic, la massa tèrmica (la calor que s’absorbeix a través de parets, sostres i sòls) i les ombres.

   

  Encara que tot això pot semblar molt modern i tecnològic, en realitat és una de les maneres més antigues d’aprofitar l’energia solar: adaptar els edificis a la climatologia de la zona per a aconseguir una climatització perfecta a cada moment.

   

  energia solar

  Usos i aprofitament de l’Energia Solar

  • Produir electricitat. L’energia solar és un dels recursos energètics més populars tant en l’àmbit domèstic com industrial. Mitjançant sistemes solars fotovoltaics extremadament eficients i econòmics, permeten als usuaris a generar i consumir la seva pròpia electricitat i reduir la factura d’electricitat.

   

  • Escalfar aigua.Això es realitza mitjançant un sistema d’aigua calenta solar, que consisteix en un sistema de panells solars que absorbeixen la radiació solar i la transfereixen a un sistema de canonades d’aigua. Això permet que l’aigua calenta s’usi per a diversos propòsits, des de la neteja de la casa fins a la preparació d’aliments.

   

  • Escalfar aire.Mitjançant un sistema d’escalfament solar que usa panells solars, s’absorbeix la llum solar i es transfereix a un sistema de conductes d’aire. Això permet que l’aire calent s’usi per a escalfar la llar o l’oficina.

   

  • Produir llum. Això es fa mitjançant un sistema de llums solars, que consisteix en panells solars que emmagatzemen energia solar durant el dia, i després l’alliberen com a llum durant la nit. Per exemple, les llums solars que s’utilitzen en jardins i zones exteriors com el balcó. Una forma més sostenible d’il·luminar una habitació.

   

  A més, l’energia solar també s’usa per a altres finalitats industrials. Per exemple, s’ha utilitzat per a escalfar els motors dels vehicles, i per a produir energia per a propulsar els avions. Això ajuda a millorar l’eficiència de combustible dels vehicles i redueix els costos de combustible.

   

  En conclusió, l’energia solar és una font d’energia neta, eficient, respectuosa amb el medi ambient i econòmica. Aquesta energia renovable és una forma segura i eficient d’obtenir energia neta per a tots.

  L’energia solar és 100% gratuïta?

  Aquesta pregunta és cada vegada més comuna entre els consumidors i la resposta és una mica més complicada del que sembla. L’energia solar és una font d’energia renovable i neta que, si s’aprofita de manera adequada, pot reduir el cost de l’electricitat i millorar el medi ambient.

   

  En primer lloc, hi ha un cost inicial per a instal·lar i mantenir el sistema d’energia solar. Això significa que es necessita una inversió inicial per a comprar els panells solars, els equips d’energia solar i els accessoris necessaris. Aquesta inversió inicial pot variar en funció de la grandària i la qualitat del sistema, però és un cost que cal tenir en compte.

   

  No obstant això, una vegada que s’instal·la el sistema, l’energia solar és realment gratuïta. Ja que els panells solars absorbeixen la llum del sol i la converteixen en electricitat. Aquesta electricitat s’usa instantàniament o en alguns casos s’emmagatzema en bateries per al seu ús posterior. Això significa que una vegada que s’ha invertit en el sistema, no cal pagar res més per l’electricitat produïda pel sistema.

   

  A més, hi ha molts altres beneficis d’usar energia solar. Aquesta forma d’energia renovable significa que no es generen gasos d’efecte d’hivernacle i no es consumeix combustible fòssil, la qual cosa ajuda a reduir la contaminació. A més, l’energia solar és una font d’energia neta i segura, sense risc de vessaments o fuites.

  És més barata l’energia solar fotovoltaica que la que consumim normalment?

  La resposta és sí. L’energia solar fotovoltaica que produeixen els teus panells et permet estalviar fins a un 30% en la teva factura. Els panells solars produeixen electricitat a cost 0, d’aquesta manera és més barat que comprar electricitat de la companyia elèctrica.

   

  De la mateixa manera, si optes per un sistema fotovoltaic, llavors estaràs estalviant energia al mateix temps que reduiràs la teva petjada de carboni. Això significa que, a llarg termini, pots estalviar diners en reduir la teva factura d’electricitat.

   

  A més, hi ha moltes ajudes governamentals per a aquells que decideixen instal·lar un sistema d’energia solar fotovoltaica. Aquestes ajudes poden incloure descomptes en els costos d’instal·lació i crèdits fiscals. Aquestes ajudes poden ajudar a reduir els costos inicials i permetre que el sistema sigui més rendible a llarg termini.

   

  En conclusió, l’energia solar fotovoltaica és una opció més barata que l’energia convencional, ja que es tracta d’energia elèctrica que generen els teus panells solars de manera gratuïta per a la teva llar. Alguna cosa que et permetrà reduir la teva dependència energètica de la xarxa elèctrica.

   

  Quins són els beneficis de l’energia solar?

  Encara que hi ha altres tipus d’energies renovables (com l’eòlica, hidràulica o geotèrmica), la solar s’ha popularitzat com una de les energies renovables més fàcils de produir i ha democratitzat l’accés a fonts d’energia verda. Aquests són alguns dels avantatges i beneficis d’aquest tipus d’energia:

  • És ecològica, una font inesgotable (el Sol estarà amb nosaltres durant els pròxims milions d’anys), i la seva transformació en energia tèrmica o fotovoltaica no produeix residus (al contrari que la nuclear o que les energies fòssils).
  • Té un menor impacte en el medi. Encara que altres renovables són també inesgotables i sense residus, l’impacte de la solar és menor. Per exemple, els aerogeneradors d’eòlica tenen un impacte negatiu en els ocells, igual que les instal·lacions hidràuliques en els peixos dels rius. Això no succeeix amb les instal·lacions solars.
  • És reaprofitable. Un dels problemes de les energies renovables és que són irregulars (depenen del fet que bufi el vent, que baixi el riu, que pugi la marea o que llueixi el sol). Però gràcies al progrés tecnològic, ara ja es pot emmagatzemar l’energia solar per a transformar-la en electricitat segons demanda, o aprofitar els excedents generats.
  • És democràtica. La instal·lació dels panells solars ha anat baixant de preu gradualment, per la qual cosa gairebé tothom pot accedir a l’autoconsum amb plaques solars pròpies en la seva llar o edifici de veïns. Una manera d’autoproveïment fins i tot per a nuclis aïllats de la xarxa.
  • És adaptable. Des d’instal·lacions particulars de pocs metres quadrats a grans zones de producció d’energia situades en plantes solars, l’energia solar s’adapta a tota mena de necessitats, terrenys i societats.
  • Redueix l’ús de combustibles fòssils, i per tant, d’importacions energètiques de petroli, permetent-nos així ser més autosuficients com a societat.
  • Revaloració de la teva llar. Aquells habitatges que compten amb una instal·lació de panells solars tenen un valor de venda superior al d’altres amb característiques similars.
  • Cost de manteniment baix. El cost del mateix és baix i els beneficis d’aquest faran que la vida útil dels teus panells sigui superior.
  • Subvencions. A Espanya pots optar a diferents ajudes i subvencions per a la instal·lació de panells solars en la teva llar. En molts casos podràs estalviar fins a un 55% del cost de la teva instal·lació, així com comptar amb la reducció en l’IBI o en l’IRPF.

  Beneficis socials de l’energia solar

  • Reducció de la contaminació: La generació d’electricitat amb energia solar és una de les formes més netes de generar energia. Això significa que no produeix diòxid de carboni o altres gasos d’efecte d’hivernacle, la qual cosa ajuda a reduir la contaminació. A més, l’energia solar no produeix emissions de partícules contaminants, la qual cosa ajuda a millorar la qualitat de l’aire.
  • Creació d’ocupacions: L’energia solar també ha contribuït a crear ocupacions a tot el món. El desenvolupament de la tecnologia solar ha generat moltes ocupacions relacionades amb la instal·lació, el manteniment i la fabricació de panells solars.
  • Millora de la seguretat energètica: L’energia solar també contribueix a millorar la seguretat energètica d’un país. L’energia solar ofereix als països l’oportunitat de produir la seva pròpia energia, la qual cosa ajuda a reduir la dependència dels combustibles fòssils importats.
  • Reducció de la pobresa: Finalment, l’energia solar també ha contribuït a reduir la pobresa en moltes parts del món. Això es deu principalment al fet que l’energia solar és generalment més barata que els combustibles fòssils, cosa que significa que més persones poden accedir a l’electricitat. A més, l’energia solar també ha ajudat a millorar la qualitat de vida de les persones en àrees remotes, on l’electricitat sovint és difícil d’aconseguir.

  En conclusió, l’energia solar ofereix nombrosos beneficis socials que fan d’aquesta energia una de les quals tenen major projecció de futur.

  Quins són els principals països productors d’energia solar?

  Els 4 principals països productors d’energia solar són la Xina, els Estats Units, Alemanya, el Japó. Aquests països han experimentat un augment significatiu en la producció d’energia solar a causa dels avanços tecnològics i a la creixent consciència dels beneficis de l’energia solar. Aquests països estan contribuint a un futur sostenible en proporcionar una font d’energia neta i renovable.

  1. La Xina és el líder mundial en energia solar produïda en el món, amb al voltant de 130 mil megavats d’energia solar instal·lada. Això significa que el país està produint suficient energia solar per a alimentar aproximadament 27 milions de llars. La quantitat d’energia solar produïda per la Xina ha augmentat significativament des de principis de 2018, augmentant en un 84 per cent des d’aquest moment.

   

  1. Els Estats Units és el segon país amb més energia solar produïda, amb gairebé 40 mil megavats d’energia solar instal·lada. Això significa que el país està produint suficient energia solar per a alimentar aproximadament 8.5 milions de llars. La quantitat d’energia solar produïda pels Estats Units ha augmentat en un 75 per cent des de principis de 2018.

   

  1. Alemanya és el tercer país amb més energia solar produïda en el món, amb al voltant de 45 mil megavats d’energia solar instal·lada. Això significa que el país està produint suficient energia solar per a alimentar aproximadament 9.5 milions de llars. La quantitat d’energia solar produïda per Alemanya també ha augmentat significativament des de principis de 2018, augmentant en un 73 per cent des d’aquest moment.

   

  1. El Japó és el quart país amb més energia solar produïda en el món, amb al voltant de 41 mil megavats d’energia solar instal·lada. Això significa que el país està produint suficient energia solar per a alimentar aproximadament 8.5 milions de llars. La quantitat d’energia solar produïda pel Japó també ha augmentat significativament des de principis de 2018, augmentant en un 64 per cent des d’aquest moment.

   

  Energia solar fotovoltaica para al teu negoci

  Cada dia més negocis s’estan donant compte que l’energia solar és una excel·lent opció per a millorar la productivitat i l’eficiència.

   

  L’energia solar és una font d’energia neta i renovable que es pot utilitzar per a diversos propòsits, des de la producció d’electricitat fins a l’escalfament d’aigua. L’energia solar és una font d’energia que no produeix cap emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, cosa que significa que és una energia més neta que l’energia convencional.

  Futuro de la energía solar

  S’espera que l’any 2023 sigui clau per a la transició energètica a Espanya. Segons les estimacions de Xarxa Elèctrica les energies renovables podrien aconseguir el 50% de la generació elèctrica anual. Preveuen que l’aportació de l’eòlica i tota la solar pugui arribar al 42%.

   

  D’aquesta manera, els avanços quant a energia solar continuaran permetent que el seu ús s’estengui i que cada vegada més llars comptin amb aquesta solució energètica per a cobrir les seves necessitats energètiques i al seu torn, en generar la seva pròpia energia, estalviar al màxim en la factura de la llum.

   

  Tot això farà que s’implanti en major grau un model de generació d’energia distribuït/descentralitzat. D’aquesta manera, les instal·lacions de panells solars, funcionessin com a petites fonts de generació d’energia que permetrà una major independència energètica de les llars, per a no dependre tant de les grans centrals elèctriques.

   

  Això comportarà beneficis a diferents nivells. Beneficis econòmics ja que aquest model de generació distribuïda pot tenir la capacitat de reduir el preu del mercat majorista, així com els importants beneficis mediambientals, amb la reducció dels gasos contaminants i les emissions de CO₂.

   

  Quant als panells solars, el seu desenvolupament, quant als materials, permetrà que el seu cost sigui cada vegada menor, garantint al seu torn el màxim estalvi i la màxima eficiència del sistema.

  L’ energia solar pretén arribar a l’espai

  Són molts els projectes d’aprofitament en quant a energia solar, però en aquest cas els Estats Units han anat més enllà: fins l’espai.

   

  Tal i com es va dir en una nota de premsa de la marina nord-americana, hi ha plans de llençar una instal·lació solar fotovoltaica de la mida de nou camps de futbol junts cap a l’espai.

   

  El disseny ja ha estat presentat i constaria d’un mòdul de tres parts: un panell fotovoltaic, un dispositiu per a convertir l’energia en radiofreqüència i una antena per a dirigir-la als receptors terrestres.

  Autoconsum i energia solar

  Al llarg d’aquest post hem repetit diverses vegades que l’energia solar és la millor manera de ser autosuficients en quant a la producció d’energia. I és que, si ens preocupa el medi ambient i d’on prové l’electricitat que consumim en la nostra llar, el millor és produir-la nosaltres mateixos.

  Plaques solars i Batería Virtual

  Les Bateries Virtuals són una solució innovadora per a la gestió de l’energia renovable, que s’està convertint en una tecnologia cada vegada més important. Aquestes bateries permeten a les empreses, llars i organitzacions aprofitar al màxim i emmagatzemar l’excedent d’energia que produeix la seva instal·lació fotovoltaica.

   

  La nostra Bateria Virtual actua com una guardiola permetent emmagatzemar els excedents d’energia que has produït amb les teves plaques solars, i que no has pogut compensar en la teva factura. Aquests es guarden en euros, i es descomptaran de l’import del consum de les teves pròximes factures. Sense data de caducitat!

   

  Els descomptes s’aplicaran en ordre consecutiu. Si tens saldo en la teva Bateria Virtual, es consumirà fins a deixar a 0€ la factura i guardarem el restant per a la següent.

   

  A més, les bateries també poden ser utilitzades per a reduir l’impacte dels pics de consum en els sistemes d’autoconsum. Això es deu al fet que les bateries poden emmagatzemar l’energia solar produïda durant el dia i després lliurar-la quan es necessita. Els usuaris d’autoconsum poden reduir els seus pics de consum, la qual cosa els permet estalviar diners en la factura d’electricitat.

   

  En resum, la Bateria Virtual és una eina innovadora que ofereix als usuaris una manera de beneficiar-se al màxim de l’energia que produeixen les seves plaques, sense malgastar-la. Si desitges aprofitar al màxim de l’energia solar produïda pels teus panells solars, la Bateria Virtual d’autoconsum és una excel·lent opció per a tu.

  Avantatges de l’energia solar

  L’energia solar és una de les energies renovables més populars i amb major potencial de creixement a tot el món. Aquesta energia és neta i renovable, cosa que significa que és una font d’energia sostenible que no contribueix a la contaminació ni a l’efecte del canvi climàtic. Aquesta energia permet utilitzar la llum del sol per a produir energia tèrmica i electricitat.

  Descobreix els 4 avantatges de l’energia solar:

  1. Estalvi de costos. L’energia solar és una de les formes més eficients de generar electricitat alguna cosa que et permetrà estalviar diners en la factura elèctrica en generar la teva pròpia energia elèctrica.
  2. Energia neta. L’energia solar no produeix gas d’efecte d’hivernacle ni emissions nocives per al medi ambient. Això significa que no contribueix al canvi climàtic ni a la contaminació atmosfèrica.
  3. Energia gratuïta. L’energia solar és una font d’energia gratuïta. Una vegada que s’han instal·lat els panells solars, ja no cal pagar per l’energia que es produeix. Això significa que l’energia solar és una forma excel·lent d’estalviar diners a llarg termini.
  4. Fàcil d’instal·lar. La tecnologia dels panells solars ha avançat molt en els últims anys. Això significa que els panells solars són cada vegada més fàcils d’instal·lar. Això fa que sigui una forma molt senzilla de passar-se a l’energia solar.

  Instal·ladors d’energia solar fotovoltaica

  Factorenergia som una empresa d’energia catalana experta en autoconsum solar. T’acompanyem en tot el procés: des del disseny de la millor solució per a la teva llar segons la seva orientació, situació o depenent de si es tracta d’una casa unifamiliar o d’un edifici de veïns; passant per descomptat per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques; fins a la gestió de les teves factures i la redistribució dels excedents produïts.

   

  Comptem amb un equip propi d’instal·ladors de plaques solars que s’encarregaran de donar-te la millor solució al teu cas, optimitzant així, tant la producció com el consum d’energia. Fins i tot Factorenergía t’ajuda amb el càlcul de les plaques solars que requereixes per a les teves necessitats.

   

  Així que, si vols saber més, posa’t en contacte amb nosaltres i estarem encantats d’analitzar el teu cas i proposar-te una solució personalitzada. Pots emplenar el nostre formulari web, telefonar-nos al 900 377 538 o escriure al correu [email protected], perquè puguem assessorar-te i oferir-te una solució energètica adaptada a les teves necessitats i al teu consum.

   

  Perquè d’on prové la teva energia diu molt de tu… passa’t a l’energia solar amb una instal·lació de panells solars i comença a estalviar en la teva factura de la llum mentre cuides del medi ambient.

   

  Aconsegueix el teu estudi gratuït

  Amb les nostres Plaques Solars + Bateria Virtual, redueix a 0€ el consum de la teva factura de llum.

  Demana el teu estudi gratuït

  No hi ha cap comentari

  Deixa un comentari

  El teu e-mail no serà publicat. Els camps obligatoris están marcats amb *  Més de 250.000 clients com tu ja confien en nosaltres

  I si estàs llest per a començar a estalviar en la teva factura de la llum i gas, et proposem un canvi segur i sense paperasses en uns pocs minuts.

  Comença a estalviar!