Atenció al Client 900 649 028

Diagnòstics i auditories energètiques per a empreses

A factorenergia fem costat a les empreses. Perquè pensem en positiu, t'assegurem un servei impecable mentre t'ajudem a estalviar amb la nostra tarifa elèctrica barata per a empreses. Vols saber com?

  • Amb diagnòstics i auditories energètiques perquè estalviïs.
  • Balanç energètic global d'equips i instal·lacions.
  • Identificació de les àrees a optimitzar per estalviar energia, volum d'estalvi possible i mesures a aplicar.
  • Anàlisi del cost-benefici de les oportunitats generals i financeres.
  • Valoració de la instal·lació d'energies renovables o alternatives.
  • Paràmetres òptims per contractar els subministraments energètics.
  • Determinació de la qualitat de subministrament: buits de tensió, harmònics, pampallugueigs, microtalls...

Amb informes de recomanacions i conclusions.

  • Processos i variables d'operació que estableixen relacions entre el funcionament i els consums.
  • Hàbits: avaluar els hàbits del personal amb l'ús de maquinària, ordinadors, climatització, etc., ajuda a estalviar de forma ràpida.
  • Valorar inversions en dispositius i altres actius per obtenir energia.

 

Estalvi

Auditoria

Servei

Anàlisi

Optimització