Icono Atención al cliente Atenció al client: 900 649 028
·
Contractació:
900 850 000

Compliance


A Grupo Factor Energía apostem per operar amb ètica i integritat, el que significa que entre tots els integrants i col·laboradors de l'organització siguem capaços de generar un ambient òptim on treballar, on prevalgui la transparència, el respecte a la legalitat, als estàndards de qualitat, de seguretat i dignitat a la feina. A Grupo Factor Energía treballem per ser un referent nacional i internacional al sector de l'energia, i això implica també ser-ho a nivell ètic. És el nostre deure assegurar-nos que, dia a dia, tractem els nostres companys, socis, clients, proveïdors, col·laboradors, entitats competidores, mitjans de comunicació i administració pública d'una manera justa, legal i digna. Per la seva banda, els serveis que oferim a més d'enfocar-se a la innovació, productivitat, competitivitat i la sostenibilitat, s'han d'adequar als estàndards de qualitat, protecció del medi ambient, ordenació del territori, salut i seguretat a la feina i la responsabilitat social corporativa. El Codi de Conducta aprovat pel Consell dAdministració de FACTOR ENERGIA, S.A. representa el principal pilar del nostre Model de Compliance i està cridat a esdevenir la nostra Guia de conducta. El Codi de Conducta té com a objectiu establir estàndards de comportament ètic a través de principis dactuació que FACTOR ENERGIA, S.A. i totes les entitats controlades per aquesta companyia (d'ara endavant, “Grup Factor Energia”) ha d'aplicar en tots els àmbits de la seva activitat, a fi d'instaurar una cultura de compliment entre els seus membres, mitjançant la promoció de bones pràctiques, principis i valors. Per això qualsevol política o procediment intern que es desenvolupin s'interpretarà d'acord amb l'esperit d'aquest Codi de conducta. El compliment normatiu no s'ha de limitar únicament a acatar la llei. El comportament ètic és la base de totes les decisions i actuacions de l'entitat, per tal que aquestes es duguin a terme de manera íntegra. I aquesta integritat també serà exigible als tercers amb què l'entitat es vinculi, procurant una relació neta i transparent amb aquests. D'altra banda, el respecte pels Drets Fonamentals i la legalitat en tots els ordres, així com una política empresarial marcada per les bones pràctiques i la participació lleial en el mercat, obliga tota empresa a assumir el compromís social d'actuar amb honestedat, evitant amb això, a més de perjudicis a tercers, els danys reputacionals que una desatenció del compromís comportaria per a aquesta. Aquest Model de Compliance Penal és la figura al camp de l'Ètica Corporativa, el Compliment Normatiu i la Prevenció dels Riscos Penals a les empreses, de detecció d'aquests riscos i de la planificació de controls per prevenir-los. Amb la vostra col·laboració, estem segurs que Grupo Factor Energía seguirà mereixent la confiança i el reconeixement del nostre sector, aconseguint que aquests principis i valors perdurin en el temps, tal com ho portem fent fins ara. Agraïm per endavant que us uniu a nosaltres en aquest esperit i forma de treballar.

Més de 250.000 clients com tu ja confien en nosaltres

I si estàs llest per a començar a estalviar en la teva factura de la llum i gas, et proposem un canvi segur i sense paperasses en uns pocs minuts.

Comença a estalviar!