Atenció al Client 900 649 028

En compliment de la normativa de Protecció de Dades Personals i de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD), a continuació li proporcionem la informació perquè conegui tots els elements rellevants sobre el tractament de les seves dades.

 

1. Responsable

FACTOR ENERGIA S.A.

Avinguda Diagonal, nº 612, Entresòl - CP 08021 Barcelona

Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpo@factorenergia.com

 

2. Finalitat

Les dades de caràcter personal que ens ha facilitat són necessàries per proporcionar-li el servei contractat, són confidencials i podran ser utilitzades únicament per les següents finalitats:

  1. Prestar-li un adequat subministrament d’energia elèctrica i/o gas natural
  2. Prestar-li els serveis addicionals (manteniment i emergència) contractats
  3. Subministrar-li productes d’eficiència energètica amb o sense instal·lació
  4. Informar sobre serveis, promocions i productes relacionats amb la nostra activitat
  5. Elaborar perfils comercials

De conformitat amb això, FACTOR ENERGIA, S.A. o una altra empresa del grup podrà comunicar-li o enviar-li pels mitjans que vostè ens hagi proporcionat (telèfon, correu postal, correu electrònic i/o SMS), informació i/o comunicacions d’índole comercial, promocional i/o publicitària sobre els seus productes o serveis, sempre relacionats amb l’activitat de FACTOR ENERGIA, S.A.

Únicament en els casos en els quals el Client ens hagi atorgat el seu consentiment exprés a tal efecte, FACTOR ENERGIA, S.A. podrà comunicar-li o enviar-li pels mitjans que vostè ens hagi proporcionat (telèfon, correu postal, correu electrònic i/o SMS), informació i/o comunicacions d’índole comercial, promocional i/o publicitària sobre productes o serveis de tercers, ja siguin aquests de caràcter energètic o no, relatius a la llar o el negoci, activitats d’oci, telecomunicacions, serveis financers, automoció, assegurances, restauració, hostaleria, viatges, electrònica i afins.

 

3. Legitimació

La legitimació pel tractament de les seves dades és l’execució del contracte que vostè ha signat amb FACTOR ENERGIA, S.A. i, en el seu cas, el compliment d’una obligació legal aplicable a FACTOR ENERGIA, S.A.

En el nostre cas la legitimació segons el RGPD es basa tant en el contracte com en el consentiment, en el cas que aquest s’hagi donat expressament. Així mateix, també pot donar-se que s’aprovi normativa que de forma imperativa ens obligui a tractar i conservar les dades personals.

 

4. Destinataris

FACTOR ENERGIA, S.A. podrà comunicar les seves dades a:

  • Empreses del mateix grup empresarial
  • Administracions o Organismes Públics, per disposició legal aplicable
  • En els casos en els quals el Client hagi contractat serveis addicionals opcionals (de manteniment, emergències, etc.) o qualsevol altre ofert o comercialitzat per FACTOR ENERGIA, S.A.; serà necessari que les seves dades siguin comunicades als proveïdores d’aquests serveis, sempre als únics efectes d’allò estrictament necessari per la prestació dels serveis i amb les garanties adequades. Per això, els proveïdors podran contactar amb el Client o remetre-li pels mitjans que vostè ens hagi proporcionat (telèfon, correu postal, correu electrònic i/o SMS), informació i/o comunicacions amb aquesta finalitat i sempre que això sigui necessari pel bon desenvolupament del contracte i la prestació dels serveis contractats.

La comunicació de les dades es realitza complint les mesures de seguretat establertes per la normativa de protecció de dades.

 

5. Drets

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, transparència de la informació, limitació i portabilitat de les seves dades. Si ha prestat el seu consentiment per tal que les seves dades siguin tractades amb finalitats comercials i/o promocionals, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment i a oposar-se al tractament de les seves dades per a aquestes finalitats.

Per exercir aquests drets pot dirigir-se a FACTOR ENERGIA, S.A. per mitjà de qualsevol dels següents canals:

  • Correu postal a la direcció Av. Diagonal nº 612, Entresòl – CP 08021 Barcelona
  • Correu electrònic a la direcció dpo@factorenergia.com

La comunicació en la qual exerceixi els seus drets davant FACTOR ENERGIA, S.A. haurà de contenir com a mínim la següent informació: i) el nom; ii) fotocòpia del seu DNI, passaport o altre document vàlid que l'identifiqui; iii) petició en què es concreta la sol·licitud; iv) documents acreditatius de la petició que formula; i v) direcció a efectes de notificacions, data i signatura. Paral·lelament, li informem que té dret a dirigir les seves reclamacions davant de les autoritats de control de protecció de dades: https://www.aepd.es.

 

6. Informació addicional

FACTOR ENERGIA, SA es compromet a no utilitzar de forma deslleial la informació i les dades personals subministrades per vostè, així com a mantenir la confidencialitat de les mateixes. FACTOR ENERGIA, SA té implantades, en relació als documents i tractament de dades, les mesures de seguretat que la normativa vigent requereix, d’acord amb l'estat actual de la tècnica.

Les seves dades seran conservades mentre es mantingui la nostra relació comercial; durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals; mentre segueixin sent necessàries per a la finalitat per la qual van ser recavades i mentre que vostè no retiri el consentiment vàlidament atorgat o exerceixi algun dels seus drets.