Icono Atención al cliente Atenció al client: 900 649 028
·
Contractació:
900 850 000

Política de privacitat

En compliment de la normativa de Protecció de Dades Personals i de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), a continuació li proporcionem la informació perquè conegui tots els elements rellevants al tractament de les seves dades.

1. Responsable

FACTOR ENERGIA S.A.
Av. Diagonal 575 (Edifici l´Illa) Mòdul II Planta 2, Barcelona (08029)
Contacte Delegat de Protecció de Dades: [email protected]

2. Finalitat

Les dades de caràcter personal facilitats seran utilitzats únicament per a les següents finalitats, segons la categoria d’interessat:

No clients

 • Assistència en el procés de contractació, incloent-hi la possibilitat de contactar amb l’usuari per telèfon, correu electrònic i/oWhatsapp en cas de constar iniciat i no finalitzat un procés de contractacióon line dels nostres productes i/o serveis.
 • Gestionar y atendre sol·licituds d’informació, peticions o ofertes comercials, pressupostos, etc.
 • Informar sobre serveis, promocions y productes relacionats amb la nostra activitat.

Clients

 • Prestar el subministrament d’energia elèctrica i/o gas natural, així com dels serveis addicionals (manteniment, emergència, assistència, etc), si escau.
 • Subministrar productes d’eficiència energètica amb instal·lació o sense.
 • Per a l’execució del contracte, l’empresa utilitzarà les dades necessàries del Client amb la finalitat de fer el manteniment i la gestió de la relació contractual el client i complir les obligacions de caràcter contractual, de negoci, comptable, fiscal i administrativa.
 • Informar sobre serveis, promocions i productes comercialitzats per la companyia o relacionats amb la nostra activitat.
 • Gestionar el cobrament de les obligacions de pagament del client.
 • Elaborar perfils comercials.
 • En la mesura permesa per la legislació i sempre que no s’hagi oposat, us informarem sobre els nostres serveis, promocions i productes comercialitzats o relacionats amb la nostra activitat a través dels mitjans que vostè ens hagi proporcionat (telèfon, correu postal, correu electrònic, SMS i/o sistema de missatgeria -p.ex. WhatsApp-) que li puguin resultar d’interès.
 • Sempre que hagi atorgat el consentiment, comunicar o enviar-li pels mitjans que vostè ens hagi proporcionat (telèfon, correu postal, correu electrònic, SMS i/o sistema de missatgeria -p.ex. WhatsApp-), informació i/o comunicacions de caràcter comercial, promocional i/o publicitària sobre productes o serveis de tercers, ja siguin aquests de caràcter energètic o no, relatius a la llar o negoci, activitats de lleure, telecomunicacions, serveis financers, automoció, assegurances, restauració, hostaleria, viatges, electrònica i afins.

Candidats

 • Gestionar candidatures d’ocupació o sol·licituds d’informació relacionades amb la possibilitat de treballar a la companyia.

3. Legitimació

Depenent de la finalitat del tractament de les dades personals, la legitimació per al tractament de les vostres dades variarà. A continuació, FACTOR ENERGIA, S.A. informa sobre les diferents bases de licitud utilitzades:

No Clients

 • L’assistència en el procés de contractació, incloent la possibilitat de contactar amb l’usuari per telèfon, correu electrònic i/o Whatsapp en cas de constar iniciat i no finalitzat un procés de contractació on line dels nostres productes i/o serveis, es realitza en base a l’execució d’una relació contractual i/o petició de possibles mesures precontractuals (article 6.1.b) RGPD).
 • La gestió i l’atenció de sol·licituds d’informació, peticions o ofertes comercials, pressupostos, etc. es realitza sobre la base del seu consentiment en remetre’ns la seva sol·licitud i/o consulta (article 6.1.a) RGPD); i/o en base a l’execució duna relació contractual i/o petició de possibles mesures precontractuals (article 6.1.b) RGPD).
 • Informem i fem publicitat sobre serveis, promocions i productes relacionats amb la nostra activitat en base al seu consentiment (article 6.1.a) RGPD) i/o l’interés legítim de FACTOR ENERGIA a promocionar els seus serveis a no clients mitjançant accions de màrqueting directe (article 6.1.f) RGPD en relació amb el Considerant 47 del RGPD).

Clients

 • La prestació del subministrament d’energia elèctrica i/o gas natural, així com dels serveis addicionals (manteniment, emergència, assistència, etc.), en el seu cas; el subministrament de productes d’eficiència energètica amb o sense instal·lació; manteniment i gestió de la relació contractual amb el client; i la gestió del cobrament de les obligacions de pagament del client, els tractaments necessaris per a l’execució d’una relació contractual (article 6.1.b) RGPD). 
 • El compliment amb les obligacions de caràcter contractual, de negoci, comptable, fiscal i administrativa es realitza per ser necessari per al compliment de les nostres obligacions legals (article 6.1.c) RGPD).
 • L’elaboració de perfils comercials es realitza en base al consentiment atorgat (article 6.1.a) RGPD).
 • Informar sobre els nostres serveis, promocions i productes comercialitzats per la companyia o relacionats amb la nostra activitat es realitza en base a l’habilitació legal prevista a l’article 21.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
 • L’enviament d’informació sobre serveis, promocions i productes sobre altres empreses del grup es realitza en base al consentiment atorgat (article 6.1.a) RGPD).
 • L’enviament d’informació i/o comunicacions de caràcter comercial, promocional i/o publicitari sobre productes o serveis de tercers, es realitza en base al consentiment atorgat (article 6.1.a) RGPD).

Candidats:

 • La gestió de candidatures d’ocupació o sol·licituds d’informació relacionada amb la possibilitat de treballar a la companyia, es realitza en base al consentiment atorgat al remetre la seva candidatura (article 6.1.a) RGPD).

4. Destinataris

FACTOR ENERGIA, S.A. podrà comunicar les seves dades a:

 • Empreses del mateix grup empresarial
 • Administracions o Organismes Públics, per disposició legal aplicable
 • En els casos en els que el Client hagi contractat serveis addicionals opcionals (de manteniment, emergències, assistència, etc.) o qualsevol altre servei ofert o comercialitzat per FACTOR ENERGIA, S.A., serà necessari que les seves dades siguin comunicades als proveïdors dels serveis mencionats, sempre únicament als efectes estrictament necessaris per a la prestació dels esmentats serveis i amb les garanties adequades. Per tot això, aquests proveïdors podran contactar amb el Client o fer-li arribar per els mitjans que ens hagi proporcionat (telèfon, correu postal, correu electrònic, SMS i/o Whatsapp), informació i/o comunicacions amb la mencionada finalitat i sempre que sigui necessari per el bon desenvolupament del contracte i la prestació dels serveis contractats.
 • En base al seu interès legítim, en el cas d’incompliment de les obligacions de pagament establertes en el contracte, les dades relatives a l’impagament podran ser comunicades per FACTOR ENERGIA, S.A. als fitxers comuns d’informació sobre solvència patrimonial i crèdit. Igualment, el Client queda informat de que FACTOR ENREGIA, S.A. podrà consultar les dades sobre la seva persona que puguin aparèixer en aquests fitxers.
 • En els casos de contractacions, les dades del Client necessàries per gestionar l’accés a la xarxa podran ser comunicades a l’Empresa Distribuidora i seran incorporades al Sistema d’Informació de Punts de Subministrament (SIPS)

La comunicació de les dades es realitza complint amb les mesures de seguretat establertes per la normativa de protecció de dades.

5. Drets

En qualsevol moment pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, transparència a la informació, limitació i portabilitat de les teves dades. Si has atorgat el teu consentiment per tal de que les teves dades de caràcter personal siguin tractades amb finalitats comercials i/o promocionals, tens dret a retirar el teu consentiment en qualsevol moment i a oposar-te al tractament de les teves dades per a aquesta finalitat.

Dret d’accés: L’interessat tindrà dret a obtenir de FACTOR ENERGIA, S.A. confirmació de si s’estan tractant o no dades que el concerneixen i, en tal cas, dret d’accés a les dades personals tractades.

Dret de rectificació: L’interessat tindrà dret a rectificar les dades personals que el concerneixen.

Dret de supressió: L’interessat tindrà dret a obtenir de FACTOR ENERGIA, S.A. la supressió de les seves dades personals quan ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per les que van ser recollides i altres motius detallats en l’Article 17 del RGPD.

Dret a la limitació del tractament: En determinades circumstàncies, detallades en l’Article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

Dret a la portabilitat de les dades: L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i a transmetre-les a un altre responsable de tractament en els supòsits detallats en l’Article 20 del RGPD.

Dret d’oposició: En determinades circumstàncies, detallades en l’Article 21 del RGPD i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a tractament de les seves dades.

Per a exercir aquests drets es pot dirigir a FACTOR ENERGIA, S.A. per mitjà de qualsevol d’aquests canals:

 • Correu postal a l’adreça Av. Diagonal 575 (Edifici l´Illa) Mòdul II Planta 2, Barcelona (08029)
 • Correu electrònic a l’adreça [email protected]

Si no ha obtingut la satisfacció de l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, que en el cas d’Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: https://www.aepd.es

6. Conservació de les dades personals

FACTOR ENERGÍA tractarà les seves dades personals durant el període necessari per complir amb els fins establerts en aquesta política de privadesa, així com per conservar la seva informació personal en el compliment de les disposicions de les lleis i les normatives pertinents, i mentre vostè no retiri el consentiment o l’exercici d’alguns dels seus drets. Tingui present que, en alguns casos, podrem conservar les seves dades durant el termini necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, requeriments, responsabilitats i obligacions legals i/o contractuals, sempre estant degudament bloquejats.

7. Informació addicional

FACTOR ENERGIA, S.A. es compromet a no utilitzar de forma deslleial la informació i les dades personals administrats per vostè, així com a mantenir la confidencialitat dels mateixos. FACTOR ENERGIA, S.A. té implantades, en relació als documents i tractament de dades, les mesures de seguretat que la normativa vigent requereix, tot ell segons l’estat actual de la tècnica. A demés, en les seves relacions amb tercers proveïdors de serveis que tracten informació com a encarregats del tractament de dades, es presenten totes les garanties necessàries per al seu compliment amb l’article 28 del RGPD.

Més de 250.000 clients com tu ja confien en nosaltres

I si estàs llest per a començar a estalviar en la teva factura de la llum i gas, et proposem un canvi segur i sense paperasses en uns pocs minuts.

Comença a estalviar!