Icono Atención al cliente Atenció al client: 900 649 028 (Gratuït)
·
Contractació:
900 850 000

Avís legal

1. Informació General

En virtut del present Avís, FACTOR ENERGIA, SA (en endavant “Factorenergia”), informa als Usuaris del lloc web www.factorenergia.com, (en endavant, el “Lloc Web”) accessible a través de les adreces URL www.factorenergia.es, www.factorenergia.com, www.factorenergia.cat, de les condicions generals d’accés i ús d’aquest Lloc Web (en endavant, “Condicions Generals”). Aquest lloc web és titularitat de Factorenergia, amb domicili social a Av. Diagonal 575 (Edifici l´Illa) Mòdul II Planta 2, Barcelona (08029), amb CIF: A-61.893.871, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Full B194687, Foli 183, Tom 51580 a la secció 2a del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadores i Consumidors Qualificats amb el número d’identificació R2-109. Vostè pot contactar amb Factorenergia als telèfons gratuïts d’atenció al client 900 649 028 / contractació 900 850 000 o bé a l’adreça de correu electrònic [email protected]. La informació oferta en el Lloc Web no constitueix un assessorament i no ha de ser presa com a base per a cap decisió d’inversió. Llevat que s’indiqui el contrari, aquest Lloc Web està dirigit únicament als qui accedeixin a ell des d’Espanya. Factorenergia no garanteix que els productes i serveis als quals es fa referència en aquest Lloc web estiguin disponibles o siguin adequats per al seu ús en altres llocs. Els que desitgen accedir a aquest Lloc Web des d’altres llocs són responsables del compliment de la normativa local, sempre en la mesura que aquesta sigui aplicable. Factorenergia es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració d’aquest Lloc Web, els seus serveis, així com les presents Condicions Generals. En conseqüència, recomanem a l’Usuari que llegeixi amb atenció les Condicions Generals cada vegada que es proposi accedir a aquest Lloc Web. La utilització d’aquest Lloc Web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per Factorenergia en el moment en què l’Usuari accedeixi al Lloc Web.

2. Condicions d’accés i utilització del Lloc web

L’accés al Lloc Web no exigeix el previ registre de l’Usuari; no obstant el registre serà necessari per poder accedir a l’Àrea de clients i procedir a la consulta de consums i descàrrega de factures. L’ús de la clau d’accés és personal i intransferible, no estant permesa, en cap cas, la cessió a tercers; per tant, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús i custòdia de la seva clau d’accés, i deixa indemne a Factorenergia per qualsevol ús indegut que tercers puguin realitzar d’ella. En cas de robatori o pèrdua de la clau d’accés, l’Usuari informarà de forma immediata a Factorenergia a fi que procedeixi a la seva cancel·lació i a l’assignació d’una de nova.
En el cas d’Usuaris que accedeixin a l’Àrea de clients en nom de societats garanteixen que intervenen en nom i representació de la societat per compte de la qual accedeixen, per a la qual cosa Factorenergia entén que estan plenament facultats per fer aquest accés i sense assumir cap responsabilitat per accessos indeguts d’Usuaris no autoritzats.
L’Usuari garanteix la veracitat de la informació facilitada i també l’autenticitat de totes les dades que comuniqui com a conseqüència del registre en el Lloc web o l’emplenament de formularis interactius que apareguin en aquest.
L’Usuari serà responsable de mantenir tota la informació plenament actualitzada, de manera que respongui en cada moment a la seva situació real.
L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis causats a Factorenergia o a tercers per la informació que faciliti a través del Lloc Web. L’Usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web i dels serveis accessibles des del mateix, amb total subjecció a la Llei, als bons costums, a les presents Condicions Generals i, si s’escau, a les condicions d’ús particulars a què puguin subjectar determinats serveis, així com mantenir el respecte degut als altres usuaris.
L’Usuari renuncia a utilitzar qualsevol dels materials i informacions que conté aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites o diferents de les establertes en les presents Condicions Generals, o en les condicions pròpies dels serveis que, si s’escau s’habilitin, resultin contraris als drets i interessos de Factorenergia i/o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i/o actuar de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”), que danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de Factorenergia o de qualsevol Usuari del Lloc Web.

3. Propietat intel·lectual i industrial

Queden reservats tots els drets d’explotació relatius al Lloc Web. Aquest lloc web es troba protegit per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial. Tots els continguts que es mostren al Lloc Web i, especialment, articles, dissenys, textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, codi en llenguatge [PHP, PERL, HTML, JAVA, JAVA Script o Active X], noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Factorenergia i/o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al Lloc Web.
Els Usuaris que accedeixen al Lloc web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades al seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.
Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a disposició del públic, i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. L’ús no autoritzat dels materials i informació continguts en el Lloc Web pot suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d’altres normatives aplicables. L’usuari del Lloc web s’abstindrà, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en el mateix.

4. Exclusió de garanties i responsabilitat

Factorenergia no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir les informacions i serveis continguts en el Lloc Web o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix, ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.
Així mateix, Factorenergia no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc Web i, en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels serveis habilitats en el mateix.
Factorenergia declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a l’Usuari visitant en l’accés als continguts d’aquest Lloc Web. Per això, Factorenergia no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’Usuari o de tercers.
Factorenergia exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la utilització il·lícita dels serveis i dels continguts per part dels Usuaris o que puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació proporcionada pels usuaris i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del Lloc web.

5. Enllaços

Aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i aquest lloc web hauran de complir les condicions següents:
• L’enllaç únicament permetrà l’accés a la home-page (pàgina d’inici) d’aquest Lloc Web, però no podrà reproduir-la en cap mode.
• No es crearà un navegador ni un marc de navegació sobre les pàgines web d’aquest Lloc web.
• No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre aquest Lloc web, i, en particular, no es declararà ni es donarà a entendre que Factorenergia ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat, validat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç.
• Excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix l’enllaç, la pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Factorenergia.
• La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc continguts contraris a qualsevols drets de tercers.
• L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Factorenergia i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació per part de Factorenergia.
Factorenergia posa, al seu torn, a disposició dels Usuaris enllaços per tal de facilitar l’accés a la informació, serveis i altres continguts disponibles a Internet. Els enllaços habilitats en aquest Lloc Web poden conduir a l’Usuari a altres pàgines web gestionades per tercers, sobre els quals Factorenergia no exerceix cap tipus de control. Factorenergia no assumeix cap deure de vigilar ni de verificar les informacions o continguts d’altres pàgines web a les quals sigui possible accedir mitjançant els enllaços existents en el Lloc Web. Assumeix exclusivament el deure de suprimir del Lloc web, amb la brevetat més gran possible, les informacions, continguts o serveis que no es corresponguin amb la realitat, atemptin contra qualsevol normativa aplicable o puguin induir a error o causar dany a l’Usuari.

6. Legislació aplicable

Aquest Lloc web es regeix per la Llei espanyola.

Més de 250.000 clients com tu ja confien en nosaltres

I si estàs llest per a començar a estalviar en la teva factura de la llum i gas, et proposem un canvi segur i sense paperasses en uns pocs minuts.

Comença a estalviar!