Icono Atención al cliente Atenció al client: 900 649 028
·
Contractació:
900 850 000

Que és l’autoconsum?

índex

L’autoconsum consisteix en la capacitat de generar electricitat per al seu propi consum mitjançant l’ús de panells solars, o altres sistemes de generació renovable, per a un habitatge, comunitat de veïns o empresa. Actualment l’autoconsum és la forma més popular d’autoproveïment energètic a nivell mundial i es preveu que continuï creixent la seva popularitat i ús.

Com funcionen les plaques solars d’autoconsum?

D’aquesta manera, l’autoconsum solar permet a l’usuari produir electricitat a partir de l’energia del sol. Això és possible mitjançant una instal·lació d’autoconsum solar, formada per panells solars fotovoltaics i un inversor solar. Aquests panells capten la radiació solar i mitjançant l’inversor solar es transforma en energia elèctrica apta per al consum en la llar, per exemple.

Cada vegada són més usuaris els que fan el pas a l’autoconsum solar, i no és d’estranyar ja que aquest permet major independència energètica i estalvi considerable en la factura elèctrica.  Els sistemes d’autoconsum energètic també poden contribuir a cura del medi ambient ja que la seva generació ajuda a reduir la contaminació de l’aire, ja que no depenen de la combustió de combustibles fòssils, sinó que s’usen fonts d’energia renovable per a aconseguir-lo. Això permet reduir la petjada de carboni i la contaminació.

Paper de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum en el sistema energètic

La instal·lació fotovoltaica per l’autoconsum energètic s’ha convertit en una tendència creixent en els últims anys. Aquesta és una gran oportunitat per a la transició energètica cap a un model més sostenible, ja que els usuaris poden produir i consumir la seva pròpia energia. Això al seu torn redueix la dependència de l’energia generada per grans empreses i proporciona una major seguretat energètica als usuaris.

Amb l’autoconsum neix el concepte de prosumer o productor consumidor, una figura que se suma als agents del mercat elèctric de pràcticament tots els països. Els prosumers són aquells que produeixen energia elèctrica a partir d’una font d’energia renovable, com l’energia solar, i al seu torn la consumeixen.

Els prosumers contribueixen a un sistema elèctric més eficient com a font de generació distribuïda. Disminuint la seva dependència dels productors d’energia centralitzats. A més, en produir energia localment, s’evita la pèrdua d’energia associada amb el transport d’electricitat a llarga distància.

Avantatges de l’autoconsum amb plaques solars

Repassem les principals beneficis de les instal·lacions d’autoconsum:

 

 • Estalvi en la factura d’elèctrica: Una de les raons per les quals moltes persones decideixen instal·lar plaques solars és pel gran estalvi energètic que ofereix. Invertir en plaques solars permet als usuaris estalviar cada mes gràcies a l’energia que generen, i permeten reduir les factures més d’un 50%.

 

 • Major independència energètica: Si tens la teva pròpia instal·lació fotovoltaica a casa, no hauràs de dependre al 100% de la xarxa elèctrica ja que podràs generar la teva pròpia energia elèctrica i cobrir les seves necessitats energètiques.

 

 • Protegeix el medi ambient: L’energia solar és una font d’energia renovable que no produeix emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, reduint la petjada de carboni, la qual cosa la converteix en una opció més sostenible i respectuosa amb el medi ambient que dona suport a la transició energètica.

 

 • Augment del valor de l’habitatge: Un dels motius pels quals instal·lar plaques solars és rendible és degut a la revaloració de l’immoble que pot donar-se, és a dir, gràcies a l’autoconsum pot augmentar el valor de la teva propietat amb aquesta opció tan sostenible. S’estima que la instal·lació d’un sistema d’autoconsum augmenta al voltant d’un 3-4% el valor de la teva propietat.

 

 • Ajudes per a la inversió: Actualment existeixen moltes ajudes i subvencions per a aquelles persones que decideixen posar plaques solars en les seves teulades com:
 • Bonificacions de l’IBI i del ICIO.
 • Deducció en l’IRPF.
 • Subvencions autonòmiques i locals.

 

 • Creació de llocs de treball: L’autoconsum impulsa la creació de llocs de treball verds. En 2022 l’energia solar va crear 74.250 llocs de treball.

 

L’autoconsum energètic també presenta alguns desafiaments. Per exemple, els sistemes requereixen una inversió inicial per a la instal·lació de panells. Aquesta inversió inicial pot ser costosa, però els governs ofereixen ajudes i subvencions que permeten que el cost es vegi reduït. Malgrat això, l’autoconsum és una tendència creixent que ofereix una perfecta oportunitat per a la sostenibilitat i l’estalvi.

 

Què es necessita per a gaudir d’una instal·lació solar per a l’autoconsum?

Per a poder gaudir de tots els beneficis de l’autoconsum s’ha de disposar de:

 • Espai per a instal·lar els panells solars, en el qual puguin rebre llum solar directa sense ombres
 • Connexió a la xarxa elèctrica
 • Tramitar els permisos i autoritzacions necessaris per a poder executar la instal·lació
 • Quant a la instal·lació els 4 elements necessaris per al sistema d’autoconsum són:

– Els panells solars

– L’inversor solar

– L’estructura de suport

– El cablejat

A aquests se’ls pot afegir elements com les bateries d’emmagatzematge. En Factorenergía t’ajudem també a realitzar el càlcul de les plaques solars que necessitarà la teva instal·lació en uns simples passos.

Qui pot beneficiar-se de l’autoconsum fotovoltaic?

L’autoconsum elèctric és una opció perfecta per a qualsevol persona o empresa que busqui estalviar en la seva factura de la llum proveint-se amb l’energia renovable que s’ha produït per la seva pròpia instal·lació de plaques solars. Aquesta pot estar instal·lada en la teulada del seu habitatge o el terrat del seu bloc de pisos o empresa.

 

Legalitat de l’autoconsum a Espanya

L’autoconsum és legal i es troba contemplat com a dret dels consumidors en l’article 21 de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell d’11 de desembre de 2018, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables. A Espanya, la regulació bàsica de l’autoconsum es troba en el Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica, publicat en el BOE número 83, de 6 d’abril de 2019.

 

Cal pagar peatges o impostos en l’autoconsum?

La Llei 24/2013, de 26 de desembre del Sector elèctric estableix en el seu article 9 que “L’energia autoconsumida d’origen renovable, cogeneració o residus estarà exempta de tota mena de càrrecs i peatges”. Amb aquesta Llei desapareix el denominat “impost al sol”.

Tipus d’autoconsum elèctric

 • L’autoconsum individual

En les instal·lacions d’autoconsum individuals, la instal·lació de generació està associada a un sol habitatge, per exemple, una instal·lació fotovoltaica en la teulada d’una casa unifamiliar. La qual alimenta només el consum propi de la vivenda: enllumenat, electrodomèstics, etc.

 • L’autoconsum col·lectiu

En el cas de l’autoconsum col·lectiu, funciona igual que l’autoconsum individual, només que l’energia generada de la instal·lació es reparteix de manera horària entre tots els participants en funció del coeficient de repartiment acordats. Tot el repartiment d’energia es fa de manera virtual gràcies al comptador de generació obligatori per a aquesta mena d’instal·lacions.

 

Beneficis autoconsum col·lectiu

Amortització a curt termini: l’amortització de la inversió inicial és menor que en les instal·lacions individuals.

Menys inversió inicial: les instal·lacions d’autoconsum suposen una inversió inicial més baixa a causa de la qual el preu de la instal·lació es reparteix un major nombre de consumidors.

Energia renovable: els participants estan contribuint a la lluita contra el canvi climàtic i a reduir la seva petjada de carboni

 

Comparativa entre l’autoconsum solar individual o col·lectiu

Com hem explicat si ens referim a instal·lacions d’autoconsum podem diferenciar entre aquelles que poden ser per a ús individual o per a ús compartit. D’aquesta manera existeixen algunes diferències entre totes dues opcions, de les quals destaquem:

 

 1. La distribució d’energia generada: En l’autoconsum individual el que generen les plaques solars instal·lades en la teva teulada, serà per a consum propi en el moment o emmagatzemat en bateries físiques o Bateria Virtual. En el cas de l’autoconsum col·lectiu l’energia generada s’haurà de repartir l’energia entre diversos consumidors.
 2. Inversió: En l’autoconsum individual tota la inversió la realitza un únic usuari, mentre que en l’autoconsum col·lectiu la inversió es reparteix entre tots els que formen part de la comunitat de veïns, per exemple.
 3. Localització de les plaques solars: En l’autoconsum individual normalment els panells solars se situen en la teulada de l’habitatge. En l’autoconsum col·lectiu s’utilitzen superfícies comunes com per exemple el terrat d’un edifici.

Aspectes a considerar d’autoconsum en comunitats de propietaris

 

 1. La llei recolza l’autoconsum col·lectiu

La legislació actual està a favor de l’autoconsum col·lectiu i des que es va aprovar el Reial decret 244/2019 pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica, van quedar establertes les bases per a desenvolupar l’autoconsum individual i el col·lectiu.

 1. L’estudi de viabilitat és imprescindible

Abans de realitzar una instal·lació de panells fotovoltaics en una comunitat de propietaris és imprescindible analitzar les necessitats i hàbits energètics dels residents en l’edifici, és a dir la despesa energètica individual de cada habitatge. Així com el consum elèctric de les zones comunitàries (ascensors, garatges, escales etc).

 1. Un acord de projecte tancat en junta

Una vegada realitzat l’estudi tècnic i presentada la proposta de viabilitat de la instal·lació fotovoltaica, és indispensable que s’arribi a un acord privat entre tots els propietaris de l’edifici donant per vàlid el projecte.

 1. Instal·lació i posada en marxa del projecte

L’empresa encarregada de realitzar l’estudi de viabilitat sol ser l’encarregada de realitzar la instal·lació de les plaques fotovoltaiques. En general, en les comunitats de veïns, les plaques tendeixen a col·locar-se en cobertes o terrasses. Empreses com factorenergia s’encarreguen de procedir a instal·lar les infraestructures dels panells, realitzar les connexions elèctriques comunitàries i individuals i tramitar tots els permisos necessaris davant les entitats locals

 

Autoconsum industrial

L’autoconsum industrial és una solució energètica renovable que permet a empreses i fàbriques produir i consumir la seva pròpia energia elèctrica mitjançant la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.

L’autoconsum  industrial és una alternativa cada vegada més atractiva per a empreses i fàbriques que necessiten un subministrament estable, sostenible i eficient. Això es deu al fet que l’autoconsum industrial ofereix nombrosos beneficis:

 • Permet a les empreses i fàbriques estalviar significativament en els costos de l’energia, en produir la seva pròpia energia.

 

 • Redueix la petjada de carboni, ja que l’energia generada és a partir de fonts d’energia renovable com l’energia solar, molt més neta i eficient que l’energia generada a partir de combustibles fòssils.

 

Modalitats d’Autoconsum

Conèixer les diferents modalitats d’autoconsum fotovoltaic és important per a entendre i poder valorar el que s’ajusta més a les necessitats de cada usuari. D’aquesta manera es diferencien 3 tipus:

 

 • Autoconsum aïllat: necessiten de l’ús de bateries ja que, al no tenir el suport de la xarxa elèctrica, en cas de fallada de les bateries, no es tindria accés a energia elèctrica.
 • Autoconsum connectat a la xarxa: l’habitatge (autoconsum residencial) o empresa (autoconsum industrial) tindrà dues fonts de subministrament elèctric, els panells solars d’una banda i la xarxa elèctrica per un altre.
 • Sistemes d’autoconsum commutats amb la xarxa: disposen d’un commutador que, en cas de caure’s la xarxa elèctrica, funciona com una instal·lació solar aïllada amb bateries.

 

Dins de l’autoconsum connectat a la xarxa, podem diferenciar dues modalitats, regulades en l’article 4 del Reial decret 244/2019:

 • L’autoconsum amb excedents és una modalitat en la qual l’electricitat que produeixis i no consumeixis, es bolcarà a la xarxa elèctrica en forma d’excedents. Aquesta modalitat és una de les més rendibles a llarg termini, ja que els usuaris reben una compensació per l’energia que embenin a la xarxa i amb això poden amortitzar abans la inversió de la instal·lació.

 

 • L’autoconsum sense excedents, és una modalitat en la qual els usuaris generen la seva pròpia energia solar amb un sistema de panells solars, però en aquest cas, no hi ha cap energia excedent per a vendre a la xarxa. Aquesta modalitat és menys rendible a llarg termini, ja que els usuaris no reben una compensació per l’energia que generen i no consumeixen. No obstant això, és una bona opció per a aquells que no volen vendre la seva energia a la xarxa, o per a aquells que no tenen accés a la xarxa. Aquestes instal·lacions necessitaran un equip antiabocament que garanteixi que no s’aboca gens d’energia a la xarxa.

 

Totes dues modalitats; l’autoconsum amb excedents i l’autoconsum sense excedents són dues modalitats que ofereixen als usuaris la possibilitat d’aprofitar l’energia solar sense necessitat de vendre-la a la xarxa. Aquestes modalitats tenen els seus propis beneficis i limitacions, però per a triar quina és la ideal per a tu, hauràs de tenir en compte les teves necessitats energètiques.

Balanç net; per a sistemes amb excedents

L’Autoconsum  amb Balanç Net és la compensació oferta al propietari d’una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic per abocar a la xarxa elèctrica l’excedent d’energia que li sobra.

 

Com funciona l’Autoconsum amb Balanç Net?

El balanç net és el saldo net entre l’energia generada abocada en la xarxa i l’energia utilitzada de xarxa en el tram d’una hora. És a dir, cada kWh d’energia abocada en la xarxa descompta cada kWh d’energia utilitzada de xarxa durant aquesta hora.

 

D’aquesta manera, si el propietari de la instal·lació ha consumit més energia de la xarxa que la que ha injectat, la companyia elèctrica cobrarà la diferència, amb un rebut normal.

 

En canvi, si ha injectat més electricitat de la que ha consumit, la companyia elèctrica haurà de compensar-li de manera adequada, ja sigui guardant el saldo favorable d’energia perquè s’usi, en els períodes menys favorables, o com compensant-lo econòmicament.

 

Els beneficis de l’Autoconsum amb Balanç Net

 • Estalvi de diners: L’Autoconsum amb Balanç Net permet als usuaris estalviar diners en produir la seva pròpia electricitat, ja que no és necessari comprar-la de la xarxa elèctrica. Això significa que els usuaris poden reduir significativament les seves factures d’electricitat.

 

 • Reducció d’emissions: L’Autoconsum amb Balanç Net és una tecnologia que no produeix emissions de diòxid de carboni, la qual cosa contribueix a reduir les emissions contaminants a l’atmosfera. Això significa que l’Autoconsum amb Balanç Net ajuda a protegir el medi ambient.

 

 • Major independència energètica: L’Autoconsum amb Balanç Net permet als usuaris produir la seva pròpia electricitat i reduir la seva independència energètica de la xarxa elèctrica convencional.

 

Sistema antiabocament; per a sistemes sense excedents

L’antiabocament  d’autoconsum és una solució que s’està utilitzant cada vegada més per a aprofitar al màxim els recursos energètics de manera eficient. Es tracta d’un sistema que permet a l’usuari aprofitar l’energia solar per al seu propi consum. Aquesta solució s’ha convertit en una eina essencial per a reduir el cost energètic i augmentar l’eficiència energètica.

 

Un sistema d’antiabocament fotovoltaic és el mecanisme que algunes instal·lacions d’autoconsum solar tenen mitjançant el qual es controla l’excedent d’energia perquè sigui zero i no es bolqui a la xarxa elèctrica.

 

D’aquesta manera el funcionament dels sistemes d’injecció zero o antiabocament mesuren la producció solar i el consum elèctric d’una instal·lació en temps real, vigilant que, en el qual caso que la producció solar superi al consum, el sistema antiabocament disminueixi automàticament la producció solar per a evitar la generació de Kw excedentaris que s’abocarien en la xarxa elèctrica.

 

Aquesta solució és una de les millors maneres d’aprofitar  al màxim els recursos energètics, ja que permet a l’usuari estalviar diners en factures d’electricitat, reduir l’impacte ambiental i, al mateix temps, contribuir a la seguretat energètica.

Qui pot beneficiar-se de l’autoconsum fotovoltaic?

Quant es pot estalviar amb panells solars per a l’autconsum?

Amb una instal·lació d’autoconsum amb panells solars, una família tipus pot arribar a estalviar-se entre un 50% i un 70% del cost de l’energia elèctrica. Existeixen alguns factors que afectar directament l’estalvi que podem aconseguir en instal·lar plaques solars, com són:

 

 • Ubicació de la instal·lació

La ubicació de la instal·lació solar té una forta influència en la capacitat de generació de la instal·lació i en conseqüència l’estalvi que ofereix en la factura de la llum. En el cas específic de l’energia solar fotovoltaica, és fonamental una bona orientació de les plaques solars, preferiblement orientació sud i absència d’ombres.

 

 • La qualitat de la tecnologia utilitzada

A l’hora de decantar-nos per un determinat model o un altre, haurem de considerar no sols el preu, sinó també tenir en compte aspectes com la qualitat, l’eficiència i les característiques específiques de cada equip.  Alguna cosa que també determina la capacitat d’estalvi que es pot obtenir.

 

 • Tarifa elèctrica contractada

Si es pretén estalviar al màxim en la factura elèctrica gràcies a les plaques solars, serà necessari tenir en compte que contractar una tarifa amb discriminació horària que permeti pagar menys. D’aquesta manera durant el dia el consum quedarà cobert gairebé íntegrament per la instal·lació fotovoltaica, i a les nits l’usuari es podrà beneficiar de preus més baixos d’electricitat.

 

 • El dimensionament de la instal·lació fotovoltaica

Per a estalviar el màxim possible també serà necessari calcular correctament el nombre de plaques solars que necessitem, sempre tenint en compte factors com les necessitats energètiques de l’habitatge i els hàbits de consum.

 

Instal·lació d’autoconsum de Factorenergia

La instal·lació d’autoconsum elèctric de Factorenergia és una solució ideal per a aquells usuaris que es preocupen per la sostenibilitat i l’estalvi d’electricitat a llarg termini. Aquesta solució ofereix tots els avantatges d’un sistema d’energia renovable i l’estalvi per a la teva llar o negoci Això significa que els usuaris poden estalviar diners en la seva factura de la llum al mateix temps que gaudeixen d’una energia neta i renovable.

 

Sumant-te a l’autoconsum seràs l’amo de la teva pròpia instal·lació fotovoltaica, controlaràs la teva producció, consum i estalvi.

Per què triar a Factorenergia?

Les nostres ofertes són sempre clau en mà perquè no hagis de preocupar-te de res. Abastem des del disseny de la proposta fins a la gestió dels teus excedents.

La instal·lació solar d’autoconsum elèctric abasta des de l’estudi, disseny i execució del projecte, incloent-hi les plaques solars, els suports per a plaques, l’inversor d’autoconsum, connectors MC4, cablejat i proteccions elèctriques i la mà d’obra necessària, fins als tràmits legals necessaris per a la instal·lació.

 

Quant costa una instal·lació d’autoconsum a casa?

El cost d’instal·lar plaques solars a casa dependrà d’alguns factors, com pot ser la grandària de la instal·lació, les necessitats energètiques de la teva llar i a l’espai disponible en la teulada.

A més, amb l’APP de Factorenergia podràs monitorar el rendiment de la teva instal·lació; consultat les dades i evolució de la teva producció, energia autoconsumida, excedents generats i saldo en Bateria Virtual, així com el consum de la xarxa. Recorda que el nostre equip sempre t’assessorarà per a ajudar-te a triar la tarifa de llum que més et convingui i gestionarem totes les subvencions i ajudes disponibles per tu. I si necessites informació sobre el preu de la instal·lació de plaques solars, en aquest article t’oferim tot el relacionat.

Aconsegueix el teu estudi gratuït

Amb les nostres Plaques Solars + Bateria Virtual, redueix a 0€ el consum de la teva factura de llum.

Demana el teu estudi gratuït

No hi ha cap comentari

Deixa un comentari

El teu e-mail no serà publicat. Els camps obligatoris están marcats amb *Més de 250.000 clients com tu ja confien en nosaltres

I si estàs llest per a començar a estalviar en la teva factura de la llum i gas, et proposem un canvi segur i sense paperasses en uns pocs minuts.

Comença a estalviar!