Icono Atención al cliente Atenció al client: 900 649 028
·
Pide tu estudio gratuito:
900 377 538

  El teu estudi d'autoconsum gratis i en un únic pas

  Nom

  Cognom

  Email

  Telèfon


  Últim pas!

  Confirma la teva adreça

  Confirma el teu import

  Comentaris (opcional)

  <Atrás

  Moltes gràcies per confiar en nosaltres

  En un màxim de 48 hores ens posarem en contacte amb tu i t'enviarem la teva proposta personalitzada.

  <Sortir

  Tens dubtes? Parla amb un expert solar trucant gratis al 900 377 538

  Tens dubtes?
  Truca'ns gratis al 900 377 538

  Horari: De dilluns a divendres de 9:00h a 21:00h.

  Assegura la teva inversió en plaques solars

  La decisió d'instal·lar plaques solars comporta una inversió important que portarà un notable estalvi de costos a mitjà o llarg termini. Assegurar plaques solars és la millor opció perquè cap imprevist comprometi la teva inversió.

  Assegurança Plaques solars

  Producte destinat a cobrir plaques fotovoltaiques de fins a 5 anys d'antiguitat.

  Capital: 12.000 € a 1r risc

  Cobertures de l'assegurança per a plaques solars

  Incendi, explosió i caiguda del llamp

  Els danys materials directes que sofreixin els béns assegurats, provocats per la calor el fum i les cremades, a conseqüència d'un Incendi, Explosió o Caiguda del llamp. Els danys soferts per les mesures necessàries per a l'extinció de l'incendi, així com el cost d'aquestes. Les despeses que comporti l'adopció de mesures necessàries per a salvar els béns assegurats de l'incendi.

  Fenòmens atmosfèrics: pluja, vent, pedra o neu

  Els danys materials produïts per precipitacions de pluja d'intensitat superior a 40 litres per m² i hora. Els danys produïts per vent de velocitat superior a 80 km/ hora. Els danys produïts per la caiguda de pedra o neu, qualsevol que sigui la seva intensitat.

  Robatori i danys per robatori o intent de robatori

  Les pèrdues que la instal·lació fotovoltaica assegurada sofreixi per la desaparició, destrucció o deterioració a conseqüència de robatori o intent de robatori per part de tercers.

  Actes de vandalisme o malintencionats

  Els danys materials directes produïts per actes de vandalisme o malintencionades comeses per tercers.

  Danys produïts per l'electricitat

  Els danys que sofreixi la instal·lació fotovoltaica assegurada a conseqüència d'efectes imprevisibles del corrent elèctric.

  Què no cobreix?

  Béns no assegurats

  • Instal·lacions fotovoltaiques no destinades a autoconsum.

  Riscos no assegurats

  • Dol o mala fe del prenedor/Assegurat.
  • Pèrdues o perjudicis indirectes produïts en ocasió d'un sinistre, com per exemple, els patrimonials, lucre cessant, paralització, pèrdua d'ús, preu d'afecció o danys morals.
  • Qualsevol mal material que sofreixi la instal·lació fotovoltaica assegurada que no estigui contemplada com a garantia assegurada.
  • Danys produïts per inquilins de l'immoble on està la instal·lació fotovoltaica, legals o il·legals.

  Si t'interessa assegurar la teva instal·lació, truca'ns gratis al 900 377 538 i t'oferirem la millor solució.

  Calcula el teu estalvi

  Preguntes freqüents sobre l'assegurança de plaques solars

  Quan comença i finalitza la cobertura?

  La cobertura del segur començarà en el dia i hora indicats en el contracte, una vegada s’hagi efectuat el pagament del primer rebut de l’assegurança. La durada del contracte es determinarà igualment en el contracte.

  Quines són les meves obligacions?

  • Facilitar la informació requerida per a la contractació de la pòlissa, així com comunicar qualsevol modificació posterior en el risc assegurat.
  • Declarar si existeixen altres assegurances sobre el mateix risc.
  • Pagar el preu de l’assegurança.
  • Comunicar l’ocurrència del mal que dona lloc a prestació dins del termini màxim de 7 dies d’haver-lo conegut.
  • Facilitar tota la informació de què disposi sobre les circumstàncies i conseqüències del mal que dona lloc a prestació i emprar els mitjans al seu abast per a minorar les seves conseqüències.
  • En cas de transmissió dels béns assegurats, comunicar a l’adquirent l’existència del contracte i a Ges la transmissió d’aquests.

  On estic cobert?

  La cobertura del segur aplica únicament en el territori d’Espanya per a totes les garanties.

  Pasarse al Autoconsumo Solar con Factorenergia es muy fácil

  1

  Preparem el teu estudi i t'assessorem

  El reps en menys de 48 hores i et truquem per explicar-te resoldre tots els dubtes que puguis tenir

  2

  Confirmem la viabilitat i ens posem en marxa

  Un cop acceptada la proposta, els nostres instal·ladors validaran la configuració a nivell tècnic perquè no hi hagi sorpreses.

  3

  Tramitem permisos, subvencions i ajuts

  Iniciarem els tràmits tècnics administratius per deixar tot preparat a nivell de permisos, ajuts, memòria tècnica, etc.

  4

  ¡Tu instalación solar para autoconsumo funcionando!

  Instal·larem les teves noves plaques solars i tramitarem la legalització de la teva instal·lació perquè et puguis beneficiar de la compensació simplificada d'excedents.

  Calcula el teu estalvi