Icono Atención al cliente Atenció al client: 900 649 028
·
Pide tu estudio gratuito:
900 377 538

Coneix els permisos per a instal·lar plaques solars

L’ús de l’energia solar per a obtenir electricitat està guanyant cada vegada més popularitat a tot el món, i moltes persones estan buscant instal·lar plaques solars en les seves llars. Si estàs considerant fer-ho, hi ha alguns permisos per a instal·lar plaques solars i regulacions que has de conèixer previs i posteriors a la seva instal·lació.

 

Tingues en compte que no has de preocupar-te, en Factorenergia ens encarreguem per tu de tots els tràmits per a legalitzar la teva instal·lació d’autoconsum davant l’administració i distribuïdora.

Permisos per a instal·lar plaques solars

Els permisos i tramitació administrativa de les instal·lacions de panells solars depenen de la comunitat autònoma (CC.AA.) en la qual es realitzarà la instal·lació. Existeixen, però, diferents permisos per a instal·lar plaques solars a casa, molts d’ells són tràmits generals que són comuns per a totes les ubicacions per a la legalització instal·lació fotovoltaica.

 

Si estàs pensant a fer el pas a l’energia solar amb la instal·lació de plaques solars, és important que entenguis la importància dels permisos i regulacions que es necessiten per a fer-ho. Decidir instal·lar plaques solars sense permís pot implicar problemes i una multa per posar panells solars. Així com que els panells no s’instal·lin correctament, alguna cosa que no permeti assegurar la seguretat de l’habitatge.

 

A continuació, resumim els permisos per a plaques solars i tràmits a realitzar per a legalitzar plaques solars:

 

Disseny del sistema de la instal·lació

Per a les instal·lacions d’autoconsum es requerirà el disseny del sistema de la instal·lació, però s’han de diferenciar dues situacions:

  • En petites instal·lacions d’autoconsum (inferior a 10 kW) l’instal·lador ha de comptar amb una memòria tècnica.
  • En grans sistemes d’autoconsum solar, és necessari presentar un projecte.

 

Permís d’accés i connexió

Per a aquelles instal·lacions fotovoltaiques que es realitzen fora del sòl urbà, s’ha de comptar amb el permisos d’accés i connexió a la xarxa. També  s’haurà de comptar amb ell quan s’excedeixen els 15kWn i s’aboquen excessos d’electricitat a la xarxa, encara que aquesta instal·lació fotovoltaica es trobi en sòl urbà.

 

Llicència d’obra i impostos (ICIO i taxa urbanística)

La majoria de Comunitats Autònomes no requereixen de la Llicència d’obra i impostos, de totes maneres sempre  es recomana consultar la necessitat de la mateixa amb l’ajuntament on es realitzarà la instal·lació fotovoltaica. En algunes Comunitats Autònomes en comptes de sol·licitar la llicència d’obra se sol·licita una Declaració Responsable o Comunicació Prèvia  per a instal·lar plaques solars sense necessitat de la llicència d’obres concedida per part de l’Ajuntament.

Quan es tramita una llicència d’activitat que involucra obra, s’ha d’abonar  l’Impost de Construcció i Obres (ICIO) i la prestació de serveis urbanístics.  Per a aquest impost (ICIO) es pot sol·licitar una bonificació, que permet reduir les despeses del tràmit.

 

Autorització administrativa prèvia i de construcció

Es tracta d’una autorització  que  permet realitzar una instal·lació concreta i en unes determinades condicions. Aquesta autorització només és obligatòria per a instal·lacions de panells solars grans. Aquelles instal·lacions menors de 100kWp no necessiten l’Autorització administrativa prèvia i de construcció. En altres casos, quan les instal·lacions superen els 50MWp, les autoritzacions es tramiten amb el Ministeri competent.

 

Autorització ambiental i d’utilitat pública

Per a les instal·lacions d’autoconsum amb o sense excedents i amb potència iguals o menors de 100kWp aquest tràmit no serà necessari. No obstant això, per a aquelles instal·lacions en autoconsum amb potència superior a 100 kW, sí que es requerirà  l’Autorització ambiental i d’utilitat pública.  De totes maneres, sempre serà convenient realitzar una consulta amb la Comunitat Autònoma corresponent per a confirmar la necessitat d’aquesta.

 

Certificat de fi d’obra

Aquest tràmit certifica la correcta execució de l’obra (instal·lació de panells solars) i és obligatori presentar-la a la Comunitat Autònoma o ajuntament competent. En instal·lacions d’autoconsum menors de 10kWp s’emet per un electricista professional, mentre que en aquelles instal·lacions d’autoconsum de més de 10kWp, el certificat s’emetrà per part d’un tècnic de grau superior.

 

Autorització d’explotació

Aquest tràmit permet, una vegada executat tot el projecte d’instal·lació, fer ús d’aquesta. Aquest tràmit es duu a terme amb la Comunitat Autònoma. No és necessari en el cas de les petites instal·lacions, excepte si es va haver de presentar un projecte del disseny del sistema per part d’un tècnic.

 

Inspecció inicial i inspeccions periòdiques

Aquesta inspecció serà obligatòria per a instal·lacions d’Alta Tensió, per a aquelles instal·lacions d’autoconsum de menys de 10kW no seria necessari, encara que sempre es recomana consultar-ho amb cada Comunitat Autònoma. En cas d’haver-se de realitzar la inspecció aquesta es duu a terme per un Organisme de Control Autoritzat (OCA).

 

Registre de la instal·lació d’autoconsum

Després de la seva execució la instal·lació d’autoconsum ha de ser registrada en la Conselleria d’Indústria de la Comunitat Autònoma corresponent. El Registre conté les dades principals de les instal·lacions d’autoconsum. Tota la documentació necessària per a  dur a terme el registre de la instal·lació de panells solars pot variar d’una Comunitat Autònoma a una altra.

 

Contracte d’accés a la xarxa per a la compensació d’excedents

Per a aquest contracte s’ha de preveure que es compta amb un termini màxim de 10 dies, per a això l’empresa distribuïdora adaptarà el contracte d’accés a la compensació d’excedents per a la instal·lació d’autoconsum, perquè l’usuari pugui acollir-se a la compensació d’excedents.

Contracte de subministrament d’energia per a serveis auxiliars

Les instal·lacions d’autoconsum sense excedents no requereixen d’aquest contracte. No obstant això sí que és obligatori per a aquelles instal·lacions d’autoconsum amb excedents, excepte els casos en els quals aquests serveis es considerin menyspreables.

Contracte de compensació d’excedents

Aquest tipus de contracte solament aplica en aquells projectes d’autoconsum amb excedent, l’usuari haurà de signar el contracte definit en l’article 14 del Reial decret 244/2019.

Contracte de representació

Només aplica a aquelles instal·lacions d’autoconsum amb excedents no acollits a compensació d’aquests.

 

Legalitzar instal·lació fotovoltaica amb Factorenergia

Si estàs pensant a instal·lar plaques solars a casa i beneficiar-te de l’energia solar, és important que entenguis la importància dels permisos i regulacions que es necessiten per a fer-ho. Aquests garantiran que els panells s’instal·lin correctament, evitant problemes i assegurant la seguretat de la propietat.

 

Instal·la plaques solars i redueix la teva factura elèctrica

El teu estudi de plaques solars en menys de 48 hores. Sense compromís.
Preparem el teu estudi gratis

Aconsegueix el teu estudi gratuït

Amb les nostres Plaques Solars + Bateria Virtual, redueix a 0€ el consum de la teva factura de llum.

Demana el teu estudi gratuït

No hi ha cap comentari

Deixa un comentari

El teu e-mail no serà publicat. Els camps obligatoris están marcats amb *