Atenció al Client 900 649 028
Energia Eòlica

Energia eòlica. Què és, com funciona, avantatges i desavantatges

L'energia eòlica s'ha convertit en una font de generació d'electricitat clau per al canvi de el model energètic, més net i sostenible. La millora de la tecnologia permet que alguns camps eòlics produeixin energia elèctrica tan barata com ho fa el carbó o les centrals atòmiques. Sens dubte, estem davant d'una font d'energia amb els seus avantatges i els seus desavantatges, però les primeres guanyen per golejada.

|
Emili Rousaud Socio fundador de factorenergia https://www.factorenergia.com/wp-content/uploads/2016/06/emiliresp.jpg

L'energia eòlica és una de les energies renovables més utilitzades a tot el món. Al següent post, us volem explicar què és, com funciona i els avantatges de l'energia eòlica, que són moltes, i els desavantatges que són molt pocs.

Què és l’energia eòlica?

L'energia eòlica és l'energia que s'obté del vent. Es tracta d'un tipus d'energia cinètica produïda per l'efecte dels corrents d'aire. Aquesta energia la podem convertir en electricitat a través d'un generador elèctric. És una energia renovable, neta, que no contamina i que ajuda a reemplaçar l'energia produïda a través dels combustibles fòssils.

El major productor d'energia eòlica del món és Estats Units, seguit d'Alemanya, Xina, Índia i Espanya. A l'Amèrica Llatina el major productor és Brasil. A Espanya, l'energia eòlica proveeix d'electricitat a l'equivalent a 12 milions de llars, és a dir un 18% de les necessitats del país (Font AEE). Això significa que gran part de l'energia verda que ofereixen les companyies elèctriques del país, incloent la que porta a la teva llar factorenergia, prové dels parcs eòlics i té aquest origen renovable.

Si vols saber més sobre la resta d'energies renovables, et recomanem el nostre article al respecte.

Com funciona l’energia eòlica?

L'energia eòlica s'obté al convertir el moviment de les pales d'un aerogenerador en energia elèctrica. Un aerogenerador és un generador elèctric mogut per una turbina accionada pel vent. Els seus predecessors són els molins de vent.

Un aerogenerador el conformen la torre; un sistema d'orientació situat al final de la torre, al seu extrem superior; un armari d'acotament a la xarxa elèctrica enganxat a la base de la torre; una góndola que és la carcassa que alberga els components mecànics del molí i que serveix de base a les pales; un eix i comandament del rotor per davant de les pales; i dins de la gòndola, un fre, un multiplicador, el generador i el sistema de regulació elèctrica.

Turbina eolica - factorenergia

Les pales estan connectades al rotor, al seu torn connectat a l'eix (col·locat al pol), que envia l'energia de rotació al generador elèctric. Aquest generador utilitza imants per produir voltatge elèctric i, per tant, energia elèctrica.

Els parcs eòlics evacuen l'electricitat produïda des del seu centre de transformació mitjançant una línia elèctrica fins a una subestació de distribució, a la qual se li subministra l'energia produïda, que aquesta fa arribar fins a l'usuari final.

Quins són els avantatges de l'energia eòlica?

És un font d’energia inesgotable

És una font d'energia renovable. El vent és una font abundant i inesgotable, el que significa que sempre es pot comptar amb la font original que produeix l'energia, el que fa que no tingui data de caducitat. A més, està disponible a molts llocs del món.

Ocupa poc espai

Per produir i acumular la mateixa quantitat d'energia elèctrica, un camp eòlic necessita menys terreny que un camp d'energia fotovoltaica.

A més, és reversible, el que significa que l'àrea ocupada pel parc pot restaurar fàcilment per renovar el territori preexistent.

No contamina

L'energia eòlica és una de les fonts d'energia més netes després de l'energia solar. Això és així perquè durant el seu procés de generació no porta implícit un procés de combustió. Així, no produeix gasos tòxics, ni residus sòlids. Per fer-nos una idea: un aerogenerador arriba a una capacitat d'energia similar a la de 1.000 kg de petroli.

A més, les pròpies turbines tenen un cicle de vida molt llarg abans de ser retirades per a la seva eliminació.

Baix cost

Els costos de les turbines elèctriques eòliques i el manteniment de la turbina són relativament baixos. El cost per kW produït és força baix a les àrees molt ventoses. En alguns casos, el cost de producció és el mateix que el del carbó, i fins i tot l'energia nuclear.

És compatible amb altres activitats

L'activitat agrícola i ramadera conviu harmoniosament amb l'activitat d'un parc eòlic. Això fa que no tingui un impacte negatiu en l'economia local, permet que les instal·lacions no interrompin el desenvolupament de la seva activitat tradicional al mateix temps que genera una nova font de riquesa.

Quins són els inconvenients de l'energia eòlica?

El vent no està garantit

El vent és relativament impredictible pel que no sempre es compleixen les previsions de producció, especialment en unitats temporals petites. Per a minimitzar els riscos, les inversions en aquest tipus d'instal·lacions són sempre a llarg termini, de manera que el càlcul del retorn de les mateixes és més segur. S'entén millor aquest inconvenient amb una dada: els aerogeneradors només funcionen correctament amb ràfegues de vent entre els 10 i els 40 km / h. A velocitats menors l'energia no resulta rendible i a majors suposa un risc físic per a l'estructura.

L'energia no es pot emmagatzemar

Es tracta d'energia que no es pot emmagatzemar, sinó que ha de ser consumida de manera immediata quan es produeix. Això fa que no pugui oferir una alternativa completa a l'ús d'altres tipus d'energia.

Impacte al paisatge

Els grans parcs eòlics tenen un fort impacte paisatgístic i són visibles des de llargues distàncies. L'alçada mitjana de les torres / turbines oscil·la entre us 50 i els 80 metres, amb pales giratòries que s'eleven uns altres 40 metres. L'impacte estètic al paisatge de vegades genera malestar a la població local.

Afecten a les aus

Els parcs eòlics poden tenir un impacte negatiu a l'avifauna, especialment entre les aus rapinyaires nocturnes. L'impacte en l'avifauna ve dictat per les pales giratòries que es poden moure a una velocitat de fins a 70 km / h. Les aus no són capacess de reconèixer visualment les pales a aquestes velocitats, de manera que poden xocar amb elles amb resultats fatals.

 

A Factorenergia tenim la vocació de liderar el procés de descarbonització de l'economia i implantació d'un nou model energètic basat en energies netes i en l'eficiència, que són clau en la lluita contra el canvi climàtic.

Per això, hem signat un acord amb el Grup Enhol per a la posada en marxa de dos parcs eòlics amb una potència instal·lada total de 90MW i que produiran 320GWh a l'any, amb els quals Factorenergia podria proveir a 80.000 famílies, oferint-los energia verda. Factorenergia s'ha enfocat en liderar el mercat de les energies netes generant noves alternatives en energies renovables, promovent l'energia verda i l'eficiència energètica per als seus clients.

Articles que segur que t'interessaràn
Descobreix el nou etiquetatge energètic per il·luminació⚡ Eficiència energètica Descobreix el nou etiquetatge energètic per il·luminació Aplicant el millor preu de compensació des del mes de juny⚡ Autoconsum Aplicant el millor preu de compensació des del mes de juny Quins canvis presentaran les noves tarifes de gas?⚡ Noticies Quins canvis presentaran les noves tarifes de gas?