Icono Atención al cliente Atenció al client: 900 649 028
·
Pide tu estudio gratuito:
900 377 538

Subvencions per a plaques solars

És possible aconseguir subvencions per a plaques solars ja que els governs són cada vegada més partidaris d’incentivar una transició gradual cap a un model energètic més sostenible i responsable.

Subvencions per a plaques solars

Aquest tipus de subvencions per instal·lar plaques solars disponibles per a les llars, estan ideades per beneficiar aquest canvi i fomentar diferents formes d’autoconsum, així com estimular les energies renovables i l’eficiència energètica en tota la població.
Per a això, els ajuntaments espanyols de diferents comunitats autònomes ofereixen ajudes anuals per a la instal·lació de plaques solars. Solen oferir un descompte de l’IBI al llarg dels primers anys després d’haver realitzat la instal·lació fotovoltaica. Aquesta iniciativa fa que el cost inicial estigui molt més rebaixat.

La Fundació Energies Renovables, ha publicat un informe titulat: “Anàlisi comparativa de bonificacions fiscals a l’autoconsum en les principals ciutats espanyoles”. Hi podem trobar un llistat amb les bonificacions sobre l’IBI que s’ofereix en els 45 ajuntaments que s’esmenten, tots ells situats a capitals de província o en localitats de més de 100.000 habitants.

Decret per fomentar les energies renovables

Però, els diferents governs de cada regió també ofereixen subvencions per a plaques solars. Arribant a cobrir fins al 80% de la inversió en projectes dirigits a millorar la sostenibilitat i l’eficiència energètica. A les instal·lacions fotovoltaica, ja siguin aïllades o connectades a la xarxa elèctrica, el programa estatal donarà prioritat a aquells projectes la potència sigui major a 5kW. I que suposin una inversió d’entre 50.000 i un milió d’euros.

Això figura en el reial decret 616/2017. Es disposa l’adjudicació de subvencions per a plaques solars a projectes d’entitats locals que busquin afavorir el canvi a una economia amb un menor consum de carboni.

El Govern subvencionarà fins al 80% de projectes desenvolupats per municipis de menys de 20.000 habitants encaminats a la millora de l’eficiència energètica, entre els quals s’ha inclòs la instal·lació de plaques solars d’autoconsum d’electricitat. Així doncs, durant aquest any, s’estan destinant 336 milions d’euro a aquest tipus de projectes.

Però anem a veure amb més detall en què consisteix aquest programa, publicat al BOE, d’ajudes per a les energies renovables a Espanya. Aquestes subvencions estan destinades tant a l’àmbit rural com urbà.

Instal·la plaques solars amb factorenergia i uneix-te a la Revolució Energética!

SOL⋅LICITA UN ESTUDI GRATUÏT

Instal·la plaques solars amb factorenergia i uneix-te a la Revolució Energética!


Qui són els beneficiaris de les subvencions per a instal·lació de plaques solars?

Les ajudes estan dirigides a persones físiques o jurídiques que s’incloguin en el següent llistat:

  • Propietaris d’habitatges, ja siguin unifamiliars aïllats o adossats, o d’immobles en edificis d’habitatge col·lectiu o residencials.
  • Comunitats de propietaris, o associacions de comunitats de propietaris.
  • Propietaris d’edificis.
  • Societats cooperatives constituïdes per propietaris, tant d’habitatges com d’edificis.
  • Empreses constructores, concessionàries d’edificis o arrendatàries.
  • Empreses que ofereixen serveis energètics.

Requisits per rebre subvenció per instal·lar plaques solars

En el cas dels habitatges unifamiliars, hauran d’haver estat construïts abans de 1996 i ser el domicili habitual dels sol·licitants. A més caldrà aportar un informe tècnic i en alguns casos un projecte o memòria.

Quan es tracta de residencial col·lectiva, també ha d’haver estat finalitzada abans del 1996. El 70% com a mínim de la superfície construïda, ha d’estar destinada a ús residencial, exceptuant les plantes inferiors o la planta baixa que podrien tenir un altre tipus d’usos compatibles . Almenys, un 50% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual. També cal aportar un informe tècnic de data anterior a la sol·licitud de la subvenció. I una memòria tècnica o un projecte.

Quant és la subvenció per instal·lar plaques solars

Per als habitatges unifamiliars es concediran fins a 12.000 € màxim, sense que l’ajuda superi el 40% de la inversió subvencionable. En alguns casos es pot subvencionar entre li 75 i el 80% de la inversió realitzada en la instal·lació.

Per als edificis es aportaran un màxim de 8000 € per habitatge i 80 € per metre quadrat de superfície. En aquest cas tampoc es podrà superar el 40% de la inversió.

Un cop concedit l’ajut, el termini per a realitzar les obres en edificis o habitatges unifamiliars no podrà superar els 24 mesos.

On es sol·liciten les subvencions per a plaques solars?

Per ampliar i concretar informació sobre dates i documentació, hauràs de dirigir a l’ajuntament del teu municipi. Les sol·licituds de poden presentar de forma física o telemàtica.

No hi ha cap comentari

Deixa un comentari

El teu e-mail no serà publicat.